Školská rada

Dne 20. 11. 2015 se společně  se  SRPŠ a výkonnou radou Sdružení osob podporujících stavební vzdělávání konalo zasedání  školské   rady. Školská rada schválila plán práce na příští rok, informovala přítomné o schválení Výroční zprávy školy za rok 2014/2015 a o činnosti školské rady. Požádala členy SRPŠ, aby prostřednictvím třídních schůzek informovali rodiče o činnosti školské rady. 

Ředitel školy Mgr. Alois Novák informoval školskou radu a SRPŠ o činnosti školy a koncepčních záměrech rozvoje školy.

Školská rada se zúčastnila slavnostní  imatrikulaci 1. ročníku.

Kontakt: Ing. Naděžda Kučerová, e-mail: kucerova@spsstrebic.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 1. 4. 2015 se konalo první setkání nově zvolené školské rady. Proběhla volba předsedy a místopředsedy školské rady. Za předsedu byl zvolen pan Zdeněk Ryšavý, místopředsedkyní se stala ing. Naděžda Kučerová. Školská rada projednala a schválila jednací řád.

Školská rada má přístup k informacím o škole, zejména k její dokumentaci. Schvaluje školní řád, výroční zprávu a hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu, inspekční zprávy. Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a orgánům státní správy a návrh na odvolání ředitele.

S případnými připomínkami a dotazy se může obrátit na členy školské rady.

Kontakt: Ing. Naděžda Kučerová, e-mail: kucerova@spsstrebic.cz

 

 

Nahoru

Zeptejte se nás

Jméno a příjmení *
E-mail *
Zpráva *

Kontakty

Střední škola stavební Třebíč

Kubišova 1214/9
674 01 Třebíč

Informační linky:

Telefon: 568 606 410, 568 606 411
Fax: 568 606 422
E-mail: info@spsstrebic.cz
WWW: http://www.stavtr.cz

Kudy k nám