Dublin 2019 - Vlasta Kostková

LogosBeneficairesErasmus+RIGHT_CS

Dublin 2019

Termín: 15. – 26. 7. 2019

Jazyková škola: Emerald Cultural Institute Dublin

Účastník kurzu: Ing. Vlasta Kostková

Kurz:     Skupinová výuka – obecná angličtina 20 hodin/týden

                Individuální výuka – technická angličtina – 5 hodin/týden

                1 hodina = 60 minut

Program jazykového kurzu:

1.       TÝDEN

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK

9:00 – 11:00

Entrance test and interview

Used to be, didn´t use to

I´d prefer to, I would rather

Comparative of adverbs

5 type of adverbs, comparative patterns

11:20 – 13:20

 

Getting to know new classmates

Presentation about Czech Republic, and other countries

The harmfulness of mobile use

Brainstorming about new product – school backpack

Advantages and disadvantages of social media

14:30 – 15:30

Guided orientation in a city centre

Renewable sources of energy, Passive houses

Customer service – economics

Carbon footprint, green energy, sustainable development

A guide to teaching renewable energy in High school classrooms

 

2.       TÝDEN

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK

9:00 – 11:00

Travel question - listening

Present perfect, present perfect continuous

Present perfect continuous

Idioms with travelling

Grammar revision

11:20 – 13:20

 

Travelling, globalisation

Traveling - reading

Travelling – National Geographic Explorers -  video

Travel problems, writing a text message

Vocabulary with travelling,

Sustainable development

14:30 – 15:30

Sustainable development in construction industry

 

 

Outdoor lesson in park – meditation about people features

Ochutnávka mezinárodních jídel

 

 

 

Postřehy ze stáže:

Kurz angličtiny začal vstupním testem a osobním pohovorem s jedním učitelem jazykové školy. Podle výsledků jsme byli rozřazeni do probíhajících kurzů. Ve skupině nás bylo 14 studentů, což je docela vysoké číslo. Učitelky se však i s velkým počtem studentů při výuce dokázaly dobře poprat.

Skupinová výuka byla rozdělena do dvou částí. V ranních dvou hodinách jsme probírali gramatiku. Po přestávce jsme měli dvě hodiny konverzace. V ranní skupinové dvouhodinovce jsme probírali gramatiku z učebnice i z materiálů, které učitelka Sara nakopírovala. Po vysvětlení gramatického jevu jsme ho velmi intenzivně procvičovali. Gramatiku procvičovali také písemně doplňováním cvičení v učebnici i v nakopírovaných úlohách. Z každé hodiny jsme dostali domácí úkol, ve kterém jsme si probíranou gramatiku procvičili ještě doma.

Přestávky mezi hodinami jsme trávili na dvoře školy, kde se vždy sešly desítky studentů. Tyto přestávky, jsem měla velmi ráda, protože jsem vždy oslovila nějaké studenty a snažila jsem se s nimi konverzovat. Takto jsem např. získala informace od ředitelky střední školy ve Francii, jak organizují výuku angličtiny. Velmi často jsem při konverzaci se studenty dostala tip na výlet nebo návštěvu muzea, kam jsem ve volném odpoledni vyrazila.

V polední skupinové dvouhodinovce s Caroline jsme procvičovali konverzaci. Během dvou týdnů jsme prodiskutovali několik moderních témat, například: cestování a zanechání uhlíkové stopy, výhody a nevýhody globalizace, klimatické změny, komunikační technologie apod. Caroline nás postupně rozdělovala do různě velkých skupinek, abychom si promluvili se všemi spolužáky. Probíraná témata jsme konverzovali různými způsoby. Naše názory jsme prezentovali u tabule s pomocí počítače. Také v tomto kurzu jsme dostávali domácí úkoly, které jsme si doma měli promyslet a druhý den obhájit svůj názor.

Individuální výuka technické angličtiny probíhala v odpoledních hodinách. S Robertem jsme se na první hodině domluvili, co mě zajímá a co bych chtěla probírat. Na hodiny měl Robert připravenou vždy zajímavou problematiku z oblasti: obnovitelných zdrojů, energetiky v Irsku a v UK, udržitelného rozvoje při využívání energetických zdrojů. Učitel mi doporučil pro další vzdělání několik serverů, které se zabývají moderními technologiemi a ochranou životního prostředí. Také mi představil metodiku pro výuku obnovitelných zdrojů na základních a středních školách v USA. Tuto metodiku bych chtěla využít při hodinách CLIL, které připravuji pro své studenty.

Navštívila jsem školu Alexandra College. Což je dívčí soukromá škola, kde mají základní i střední stupeň výuky. Moje návštěva probíhala o prázdninách, takže jsem nezažila výuku. V prázdninovém čase ve škole probíhaly prázdninové kurzy zaměřené hlavně na sport, protože součástí areálu školy jsou dobře vybavená sportoviště i krytá sportovní hala.

V odpoledních a večerních hodinách po výuce jsem navštěvovala centrum Dublinu. Navštívila jsem muzea, dublinský hrad, univerzitu Trinity College, největší chrámy v Dublinu a mnoho dalších historických staveb. Volné dny o víkendu jsem využila k cestování dále z Dublinu. Příměstským vlakem jsem vyrazila podél pobřeží na sever i na jih od Dublinu. Cestovala jsem se spolužáky z kurzu, takže i během víkendu jsem nepřetržitě procvičovala angličtinu.

Dvoutýdenní kurz angličtiny v Dublinu hodnotím velmi pozitivně. Seznámila jsem se s velkým počtem lidí ze všech koutů světa a slyšela různé akcenty angličtiny. Moje angličtina se při nepřetržitém používání velmi zlepšila. Poznala jsem Dublin, jeho kulturu i přírodu, což byl pro mě nezapomenutelný zážitek.

Nahoru

Zeptejte se nás

Jméno a příjmení *
E-mail *
Zpráva *

Kontakty

Střední škola stavební Třebíč

Kubišova 1214/9
674 01 Třebíč

Informační linky:

Telefon: 568 606 410, 568 606 411
Fax: 568 606 422
E-mail: info@spsstrebic.cz
WWW: https://www.stavtr.cz

Kudy k nám