Litva - podzim 2019

LogosBeneficairesErasmus+RIGHT_CS

 

Zabraňme tepelným ztrátám: Okna

Číslo projektu: 2018-1-CZ01-KA116-047354

Termín: 30. 9. – 11. 10. 2019

Partnerská organizace: VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras, Vilnius, Litva

Účastníci: Tomáš Barák, Dominika Černá, Eliška Dočekalová, Jana Dočekalová, Aneta Kabelková, Petra Pospíšilová

Doprovodná osoba: Mgr. Dana Michálková

Program stáže:

V souladu s principy ECVET byly naplňovány jednotky výsledků učení Montáž výplně stavebního otvoru a Termodiagnostika budov, tepelné mosty.

Pracovní program byl realizován v dílnách stavební školy VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras / Vilnius Builders Training Centre pod vedením učitele odborného výcviku Arūnase Aleliūnase.

Popis programu jedné z účastnic:

Nejprve jsem během stáže společně s ostatními stážisty absolvovala pod vedením mistra exkurzi ve firmě na výrobu a montáž oken Skrema (http://skrema.lt/), kde jsem se dozvěděla podrobné informace -  jaké mohou být rámy oken (z jakých mohou být materiálů, jak se vyztužují, jaké jsou druhy těsnění, jaké jsou výhody a nevýhody různých druhů oken…), jak se vyrábí okenní křídla, jaké jsou druhy zasklení a jak se celé okno kompletuje nebo skladuje, než se dostane k samotnému zákazníkovi. Prošli jsme celý proces výroby okna, od zadání požadavků investora po konečný prodej okna.

Na praxích ve škole nám bylo nejprve teoreticky vysvětleno, jak správně montovat okno, jaké jsou způsoby montáže, na co si dát pozor, jaké mohou nastat chyby a jak se jim případně vyvarovat. Mistr nám také ukazoval starší způsoby montáže, na čemž bylo pěkně vidět, jak moc se technologie posunula dopředu. Znát i starší osazování oken je především důležité při demontáži či rekonstrukci oken. Před samotnou montáží okna jsme si vyzkoušeli činnosti, které jsou pro montáž okna nezbytné – práce se stavebními nástroji (příklepovou vrtačkou, akuvrtačkou, laserovým měřidlem, nivelačním přístrojem, vodováhou, dávkovací pistolí na PUR pěnu…). Abychom získali praktické zkušenosti i s demontáží okna, mistr nám zadal, abychom již osazené okno demontovali. Hlavní provedenou činností bylo klasické osazení okna podle nejnovějších standardů tak, aby nikde nevznikaly tepelné mosty. Při tom jsme zužitkovali všechny teoretické informace nabyté předem v rámci odborné přípravy ve škole. Okno jsme osadili do otvoru, zkontrolovali vodováhou správnou polohu, ukotvili je v okenním otvoru, zaizolovali a provedli dokončovací práce. Vše nám bylo nakonec zkontrolováno a zhodnoceno mistrem.

Součástí programu bylo také měření termokamerou, vyhodnocování termogramů a zhodnocení vnitřního mikroklimatu. Na programu jsme měli blok teoretické výuky s učitelem termografie. Spolu s ním jsme nafotili několik snímků oken a jiných stavebních konstrukcí naší kamerou Fluke i jeho kamerou Flir a vyhodnotili je ve speciálním programu. Termografie je dnes velice žádaný obor, jelikož dokáže vyhledat chyby v konstrukcích, které zapříčiňují nežádoucí úniky tepla, či jiné ztráty. Naučili jsme se, jak termokameru ovládat, pořizovat snímky a upravovat informace potřebné ke zpracování. Vyhodnocení termogramů nám pomohlo pochopit, kde se objevují chyby a čím jsou zapříčiněné. Všechny tyto informace je potřeba znát proto, abychom se jich vyvarovali v jiných stavbách, které budeme teprve navrhovat a stavět.

Posouzení vnitřního mikroklimatu jsme provedli pomocí přístroje měřícího koncentraci CO2, vlhkost, teplotu (skutečnou i pocitovou) a koncentraci škodlivin ve vzduchu. Zjistili jsme také, jaké podmínky jsou vhodné pro člověka, aby mohl žít v čistém a hygienickém prostředí.

Další odbornou exkurzi jsme absolvovali ve dřevozpracující firmě na výrobu montovaných zahradních domků Galanis (https://galanis.lt/) ve vesnici Naujieji Elmininkai. Byla nám představena celá výroba, včetně oken a dveří.

Volnočasový program byl sestavený se zřetelem na stavebnictví a architekturu: prohlídka historického centra Vilniusu zapsaného na seznam UNESCO, návštěva skanzenu s lidovou dřevěnou architekturou ve městě Anykščiai, hradu Trakai, tradičních rybářských domků ve městě Nida.

Dopad stáže

Ze závěrečných zpráv účastníků:

Největší zkušeností z tohoto projektu, které jsem si odnesla, bylo ověření toho, že dokáži spolupracovat s ostatními, zejména když jsme s mistrem museli komunikovat v angličtině.

Přínosné bylo také to, vyzkoušet si být 14 dní mimo domov a být samostatný, nezávislý na rodičích a jiných osobách, s kterými jsme v kontaktu denně.

I když se této odborné stáže zúčastnilo více dívek než chlapců, pro nás to nebyla žádná překážka, spíže výzva, beru jako pozitivum, že převážně dívčí kolektiv zastal práci, která je považována za mužskou.

Poslední skvělou zkušeností ze zahraniční stáže je poznání a seznámení se s jinou kulturou. Poznání zdejších lidí, památek, podnebí a kultury bylo velice zajímavé.

Mezi mé pozitivní aspekty z celé stáže patří výlety po Vilniusu, kdy jsme navštívili jejich nejznámější památky.

Protože jsem poprvé letěla letadlem, byl pro mě let skvělou a nezapomenutelnou zkušeností.

Negativních věci není moc, patří mezi ně vlastně jen počasí, ale to jsme si vybrat nemohli. I přes to, že pršelo, a dokonce jsme tady zažili i sníh, tak tato stáž byla opravdu skvělá. 

Nahoru

Zeptejte se nás

Jméno a příjmení *
E-mail *
Zpráva *

Kontakty

Střední škola stavební Třebíč

Kubišova 1214/9
674 01 Třebíč

Informační linky:

Telefon: 568 606 410, 568 606 411
Fax: 568 606 422
E-mail: info@spsstrebic.cz
WWW: https://www.stavtr.cz

Kudy k nám