Na stínování v Lotyšsku

V dubnu 2019 vycestovali 3 vyučující naší školy na stínování do Lotyšska.

 

LogosBeneficairesErasmus+RIGHT_CS_nové

 

Lotyšsko 2019

Zabraňme tepelným ztrátám: Okna

Číslo projektu: 2018-1-CZ01-KA116-047354

Aktivita stínování

Termín: 1. 4. – 5. 4. 2019

Účastníci:  Ing. Jiří Dvořák, Ing. Alois Holčapek, Ing. Vlasta Kostková

Partnerská organizace: Biedriba Eurofortis, Riga, Lotyšsko

 

Program stáže

Pondělí 01/04/2019

9:00 – 10:00 Programme, Introducing secondary school Rigas Celtniecibas Tehnikums, people involved

10:00 – 11:00 Introduction branch of study: Architecture, Engineering, Conservator (Ines Pure)

11:00 – 12:00 Worskshop - building materials laboratory (Linda Krage)

13:00 – 14:00 Laboratory of sanitary utilities – blower door test, ventilation system, hydraulic  heating system (Matiss Kempe)

15:00 – 16:00 Visiting windows company Marupes logi

Úterý 02/04/2019

10:00 – 14:00 Meeting study department of Riga Building College – Latvian educational

system (Renata Baradovska)

15:00 – 16:00 Walking through Riga historical city centre (Adela Vitkovska)

16:00 – 17:00 Exhibition in Riga Art Nouveau Museum (Adela Vitkovska)

Středa 03/04/2019

9:00 - 10:00 Excursion at Rigas Tehniska Univeristate – Faculty of Architecture, Faculty of Civil engineering

11:00 - 16:00 Open air exhibition 18th – 20th century architecture in Jurmala  (Adela Vitkovska)

Čtvrtek 04/04/2019

10:00 – 11:00 Tour of Kalnciema Quarter in Riga – audio guide, filling in a worksheet (Laura)

12:00 - 14:00 Meeting at Nodarbinátibas Valsts Agentura (Job Centre) – Labour market situation in the Riga region (Ieva Hahele)

15:00 – 16:00 Workshop in Faculty of Architecture at Rigas Tehniska Universitate – Urban situation in Riga historical centre

Pátek 05/04/2019

10:00 - 11:00 Visit of Czech Embassy in Riga, students presentation their projects results, Certificate Ceremony

12:00 – 13:00 Visitting on the construction site with an architect, excursion windows mounting

14:00 – 16:00 Observation the outdoor museum in Riga – Rural wooden architecture (Adela Vitkovska)            

Komentář účastníků k programu sepsaný Ing. Kostkovou a Ing. Dvořákem:

Během stáže jsme navštívili několik škol, mnoho historických památek, výrobce oken, proběhlo mnoho setkání ve firmách, ve školách.

Návštěva Střední odborné a vyšší odborné školy Rigas Celtniecibas Tehnikums -  zde jsme absolvovali prohlídku školy, která má tři studijní obory: Restaurování, Architektura a Stavitelství. Obor restaurování nás velmi zaujal, protože je to kombinace dějepisu a stavitelství, což je nám blízké.

V rámci exkurze jsme navštívili také dílny, ve kterých studenti absolvují odborný výcvik. Dílny byly velmi malé, protože se používají jen v zimě. V létě studenti pracují, např. staví cihelné zdi, venku na školním dvoře.

Další částí exkurze byla prohlídka laboratoře pro zkoušení vlastností stavebních materiálů. Laboratoř je díky Evropské unii vybavena nejmodernějšími přístroji pro zkoušky materiálů, např. zkoušení tahu, tlaku, ohybu oceli i betonu a mnoho dalších. Škola je na laboratoř velmi hrdá a pronajímá ji i stavebním firmám a výrobcům stavebních materiálů.

Nejvíce jsem ocenila a užila si exkurzi v sekci Technických zařízení budov. Tam jsme se setkali s učiteli - dvojčaty. Jeden učí teoretické odborné předměty a druhý učí praktické vyučování v dílnách. Funguje mezi nimi perfektní spolupráce, tak jak to má mezi teorií a praxí být. Matiss nám ukázal odborné učebny, ve kterých vyučuje, např. tlakové poměry ve vzduchotechnických systémech, hydraulické vyregulování otopných soustav, průtokové poměry různými oběhovými čerpadly. Nejvíce mě, stejně jako studenty, zaujal Bower door test, a také termokamera.

Velmi zajímavou zkušeností bylo setkání s vedením střední odborné a vyšší odborné školy. Strávili jsme na tomto setkání téměř čtyři hodiny, ve kterých jsme si vzájemně sdělovali informace týkající se vzdělávacího systému v Lotyšsku, problémů v lotyšském odborném vzdělávacím sektoru. Podrobně jsme probrali vytváření vzdělávacích programů, způsob výuky učitelů, velikost úvazků, tvorbu úvazků a rozvrhů pro učitele. Překvapivé pro nás bylo, že všichni studenti středních odborných škol v Lotyšsku dostávají stipendium. Jeho výše se určuje na základě docházky, studijních výsledků a chování a dosahuje maximální výše 150 Euro na měsíc. Ředitel školy v Lotyšsku má mnohem více pravomocí než u nás. Například určuje velikost osobních odměn pro učitele, které určuje podle výsledků učitele, odučených hodin a počtu žáků ve třídě při výuce. Setkání s vedením školy pro nás bylo nejvíce inspirativním setkáním z celé týdenní stáže.

Návštěva na Technické univerzitě – fakulta architektury, fakulta stavitelství. Absolvovali jsme exkurzi v nově vybudované budově fakulty architektury, kterou si sami studenti architektury pomáhali navrhnout. Budova je velmi dobře osvětlená přirozeným denním světlem. Studenti architektury mají k dispozici velkorozměrové učební prostory pro samostatnou práci, ve kterých si můžou libovolně přeskupovat nábytek náležící k jejich pracovnímu místu. Také jsme absolvovali workshop na téma Urbanismus v historickém centru Rigy. Přednášející profesor architekt nám představil postup rekonstrukce jednoho náměstí v centru. Prohlédli jsme si učební ateliéry i třídy pro teoretické předměty. Na všech stěnách jsme mohli vidět zavěšené závěrečné projekty studentů včetně 3D modelů.

Exkurze do továrny na výrobu plastových oken Marupes Logi a Národní knihovny v Rize. Budova knihovny z litého betonu, skla, oceli a interiérů z březového dřeva je jednou z dominant na levém břehu řeky Daugavy.

 

Návštěva Úřadu práce – přijala nás ředitelka úřadu a seznámila nás s problematikou trhu práce v Lotyšsku i Rize. Země je rozdělena do 5 krajů a registrují 1.200.000 obyvatel ve věku 15-74 let. Z nich pracuje 65%. Nejnižší nezaměstnanost je v Rize (cca 3%), nejvyšší mají východní regiony (nad 10 %). Od roku 2004, kdy Lotyšsko vstoupilo do EU a NATO, nastal prudký hospodářský růst země, ale při celosvětové hospodářské krizi hrozil v roce 2009 zemi málem státní bankrot. Po tvrdých ekonomických opatřeních se vše částečně zlepšilo. Na trhu práce je velký nedostatek hlavně manuálních pracovníků, neboť asi 300.000 lidí pracuje v západní Evropě. Tento deficit nahrazují zahraniční dělníci ze zemí bývalého Sovětského svazu (výhodou je znalost ruštiny). Jeden příklad: velká stavební firma AB Projekts nabízí místo 700 zedníkům a 400 tesařům.

Prohlídka Muzeí architektury – Museum Art Nouveau – Muzeum secese s expozicí secesního interiéru měšťanského domu z přelomu 19. a 20. století.

Muzeum dřevěné městské architektury – dřevěné domy s klasicistními prvky. Prohlídka byla příkladem dobré praxe: krom audioprůvodce návštěvník obdrží pracovní list, kam doplňuje informace, hledá chybějící architektonické prvky, konstrukční prvky i dekorativní detaily.

 

Outdoor museum in Riga – skanzen lidové architektury vytvořený na předměstí Rigy z charakteristických vesnických staveb (kostelík, statek, stáje, sýpky, větrný mlýn, zvonička, skladiště), které byly dovezeny ze všech regionů Lotyšska.

Prohlídka historického centra Rigy – centrum Rigy je zapsáno na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Město se může pochlubit výraznou secesní architekturou, kterou jsme během cestování na ostatní aktivity obdivovali. Také středověké památky jsou v Rize dochovány, např. katedrála Rižský dóm nebo Rižský zámek, kde dnes sídlí prezident. Další středověká památka Prašná věž byla součástí městských hradeb. Zajímavý je Dům Černohlavců, který je velmi citlivě zrestaurován a využíván městem ke kulturním akcím.

 

Při dalším workshopu jsme se společně s našimi studenty setkali s majitelkou architektonické kanceláře, debatovali jsme o projektování staveb v Lotyšsku. Konstrukce novostaveb je kvůli písčitému podloží z lehkých stavebních materiálů (pórobeton, plechová střešní krytina). Překvapil nás nezájem zákazníků o energeticky pasivní domy. Velkou péči věnují renovaci fasád historické zástavby.

Návštěva ambasády – nestane se nám běžně během našich zahraničních stáží, že by nás přijal ambasador, takže to pro nás byla velká událost. Pan velvyslanec Miroslav Kosek byl dopředu seznámen s obsahem našeho projektu. Dotazoval se nás pedagogů i studentů na absolvovanou stáž, na naše zážitky i na porovnání situace ve školství v Lotyšsku a v České republice.

Nahoru

Zeptejte se nás

Jméno a příjmení *
E-mail *
Zpráva *

Kontakty

Střední škola stavební Třebíč

Kubišova 1214/9
674 01 Třebíč

Informační linky:

Telefon: 568 606 410, 568 606 411
Fax: 568 606 422
E-mail: info@spsstrebic.cz
WWW: https://www.stavtr.cz

Kudy k nám