Na stínování ve Velké Británii

V listopadu 2018 vyjeli na stínování do Velké Británie společně s ředitelem školy Ing. Jiří Kurkou 2 vyučující.

 

LogosBeneficairesErasmus+RIGHT_CS

Velká Británie 2018

Zabraňme tepelným ztrátám: Okna

Číslo projektu: 2018-1-CZ01-KA116-047354

Aktivita stínování

Termín: 12. 11. – 16. 11. 2018

Účastníci:  Ing. Alois Holčapek, Ing. Vlasta Kostková, Ing. Jiří Kurka

Partnerská organizace: Tellus College Ltd., Plymouth, UK

 

Tellus Ltd. vznikl v roce 1995 a je součástí Tellus Group Ltd. Tellus Group má kanceláře ve Francii, Řecku, Itálii, Polsku, Španělsku a ve Velké Británii. Ve Velké Británii působí ve městech Plymouth, Portsmouth a Bristol. Tellus Group vystupuje jako VET training provider, organizace odborného vzdělávání a přípravy, je aktivním partnerem v různých programech financovaných Evropskou komisí jako Erasmus+ nebo Evropský sociální fond. V roce 2012 získal titul "Work Placement Provider of the Year" v rámci prestižních ocenění Study Travel Magazine.

 

Program stáže:

Monday

 12. 11. 2018

 

Tellus

8:30 – 10:30  Introducing school, + 3 ladies from Romania, School rules

 

11:00 – 13:00  Sightseeing tour to the city centre with Rudy

Plumer House

13:00 – 15:50 – Workshop: Collaboration and Building Teams. Activities that encourage collaboration in the classroom (Trevor Lowman)

 

Tuesdday

 13. 11. 2018

 

8:00 Tellus

8:30 Visit of local school (with Trevor Lowman)

Plymouth Argyle, Pomphlett Primary School – Tour of school, Session 1 in class – 1 year

 

13:15 Visit of local school – School organization – talk with headmaster, Session 2 in class – 3 year

Wednesday

14. 11. 2018

Tellus

10:00 – 12:00 British Education System

Session with Gina Airey – national curriculum

Plumer House

13:00 – 17:00 Workshop: Using Technology in Assessment (Trevor Lowman) – Embedding Formative Assessment programme

Workshop: Assessment and Feedback (Trevor Lowman) – Lesson starters

Thursdady

15. 11. 2018

10:00 Tellus

11:00 – 13:00 Visit to Job Centre (Paul Blampey)

14:00 Visit to Construction Training South West (Jennie Johnson)

Friday

16. 11. 2018

11:00 Project Based Learning and supporting independent leasing with Jennie Johnson

12:30 Certificate Ceremony

 

Komentář účastníků k programu sepsaný Ing. Kostkovou:

První den pobytu v anglickém Plymouth jsme zahájili v sídle Tellus College. Prohlédli jsme si třídy, kde probíhají teoretické části pracovních stáží i jazykové kurzy. Dostali jsme informace o pravidlech a chování účastníků pracovních stáží. Následovala prohlídka centra města s vysokoškolským studentem Rudym. Ukázal nám univerzitní kampus a pak nás vedl centrem města až na pobřeží k majáku, který je turistickou dominantou Plymouth. Zpátky jsme jeli městkou autobusovou dopravou. Odpolední program jsme zahájili v budově Plumer House workshopem na téma spolupráce studentů při výuce a vytváření týmů. V naší pracovní skupině nás bylo celkem 8 učitelů: 3 učitelé z ČR, 3 učitelé z Rumunska, 1 učitelka z Norska a 1 učitelka z Maďarska. Workshop vedl Trevor Lowman, Vocational Training Manager, odborník na ECVET, držitel osvědčení QTS (Qualified Teacher Status). Pan Lowman má zkušenosti s přípravou, řízením i hodnocením výcvikových programů, byl ve vedoucích funkcích několika organizací poskytujících odborné vzdělávání.

Úterní program byl návštěva základní školy ve čtvrti Plymouth Argyle. Přivítal náš ředitel základní školy a vysvětlil nám chod školy. Tato základní škola vyučuje část předmětů alternativním způsobem. V doprovodu ředitele školy jsme si prohlédli celou školu, ke které je přidružena i školka. V další části exkurze jsme se rozdělili na tři skupiny a každá skupina absolvovala stínování v jedné vyučovací hodině. Šli jsme do 1. třídy, ve které se žáci učili dny v týdnu. Paní učitelka s dětmi se na náš příchod připravily a naučily se několik českých slov. Děti měly velkou radost, že jejich češtině rozumíme.  V odpoledním bloku výuky jsme navštívili 3. třídu, ve které probíhala výtvarná výchova. Hodina začala zhlédnutím filmu o bozích v Peru. Pak měly děti vymalovat natištěný obrázek peruánského boha vodovými barvami. Děti byly velmi přátelské a komunikativní, chodily nám ukazovat výkresy a popovídat si.

Středeční program začal v Tellus přednáškou o britském vzdělávacím programu. Lektorka je učitelka anglického jazyka. Byla velmi přátelská, zapojila do diskuze o vzdělávacím systému/programu. Odpoledne jsme se autobusem přesunuli do Plumer House, kde nás čekaly dva workshopy. První workshop se věnoval hodnocení studentů a zpětné vazbě při hodnocení studentů. Druhý workshop byl zaměřen na využívání IT technologií při hodnocení studentů. Lektorem při těchto workshopech byl Trevor Lowman. Přítomnost tohoto britského celostátně uznávaného odborníka na ECVET (Evropský systém pro zvýšení kvality mobility v odborném vzdělávání) jsme využili ke konzultaci jednotek výsledků učení (JVU) Montáž výplně stavebního otvoru a Termodiagnostika budov, které byly vytvořeny pro potřeby projektu Zabraňme tepelným ztrátám: Okna. K samotným jednotkám výsledků učení neměl žádné poznámky. Jeho připomínky směřovaly k hodnocení jednotek výsledků učení. Podněty k přístupu k hodnotícím formulářům JVU byly reflektovány, následně dojde k úpravě formulářů.

Čtvrteční dopoledne jsme strávili v Job Centre (úřad práce). Vedoucí úřednice nás provedla celou budovou a ukázala nám jednotlivé části úřadu. V konferenční místnosti nám pak vysvětlila systém podpory v nezaměstnanosti, který v Anglii nedávno prošel rozsáhlou úpravou. Důležitou novinkou je, že nezaměstnaní můžou udělat proces registrace do databáze úřadu práce on-line.

Na čtvrteční odpoledne jsme se těšili celý týden, protože na programu byla návštěva našich stážistů na jejich pracovišti v Construction Training South West, schůzka s vedením této organizace poskytující odborný výcvik. Doprovázela nás Jennie Johnson. Toto pracoviště je právě rekonstruovaná budova, kde postupně vzniknou dílny pro kuchaře, elektrikáře, truhláře a v budoucnu i pro instalatéry. Pozitivní na rekonstrukci je, že ji celou zajišťují sami učni v rámci odborného praxe. Každý týden se v centru vystřídá až 250 učňů. Učni týdně chodí 2 dny do školy, 2 dny do dílen a 1 den do firem. Naši studenti pracovali pod dohledem učitelů odborného výcviku. Mistři si naše studenty velmi chválili pro jejich ochotu pracovat, zručnost, přátelskost a vzorné chování. Studenti právě dokončovali jejich dvoutýdenní práci, která se týkala montáže oken ve vnitřních stěnách oddělujících jednotlivé třídy od chodby a termografické měření.

V pátek nás čekala poslední dopolední přednáška. Tu nám zajistila Jenie Johnson – manažerka odborného výcviku společnosti Tellus. Kromě informací o fungování společnosti, které vedly k udržení či rozšíření stávající spolupráce, jsme vedli debatu na téma učňovské školství v Británii. Přesně ve 12 hodin se rozezněl požární poplach a my jsme absolvovali bez předešlého varování nácvik evakuace z budovy. (Budova byla evakuována za 2 minuty.)

Následoval poslední odpolední program, který jsme absolvovali společně se skupinou našich studentů, Certificate Cremony, předávání certifikátů o  absolvování stáží a zhodnocení stáží. Jsme rádi, že slova díků nebyla jen formální, ale že byla z obou stran vnímána jako upřímné vyjádření spokojenosti se zajištěním programu stínování i krátkodobých mobilit.

Osobní postřehy účastnice:

Tato stáž mi přinesla velmi mnoho zkušeností týkajících se vzdělávacího procesu. Nyní můžu porovnat vzdělávací proces v naší zemi a v Anglii. Nepřehlédnutelným plusem stáže je zlepšení jazykových kompetencí, díky celodennímu používání anglického jazyka jak během pracovního dne při workshopech a přednáškách, tak také během času stráveného v rodině, kde jsem byla ubytovaná. Moji účast na stáži hodnotím v každém případě pozitivně.

 

Nahoru

Zeptejte se nás

Jméno a příjmení *
E-mail *
Zpráva *

Kontakty

Střední škola stavební Třebíč

Kubišova 1214/9
674 01 Třebíč

Informační linky:

Telefon: 568 606 410, 568 606 411
Fax: 568 606 422
E-mail: info@spsstrebic.cz
WWW: https://www.stavtr.cz

Kudy k nám