Projekt Podpora odborného vzdělávání II

Projekt Podpora odborného vzdělávání II je spolufinancován Evropskou unií.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Projekt Podpora odborného vzdělávání II je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

 

Název projektu:              Podpora odborného vzdělávání II

Registrační číslo:            CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0012462

Zahájení projektu:          1. 9. 2019

Ukončení projektu:         31. 8. 2021

Zapojená organizace:    Střední škola stavební Třebíč

Čísla a názvy aktivit, do kterých je škola zapojena:

                                               2.III/1 Školní asistent

                                               2.III/6 Školní kariérový poradce

                                               2.III/9 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ

2.III/12 CLIL ve výuce SŠ

2.III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílová skupina: žáci a pedagogičtí pracovníci Střední školy stavební Třebíč

Cílem projektu je:          

·   poskytnout ve spolupráci se školním asistentem větší podporu žákům ohroženým školním neúspěchem

·         poskytnout podporu žákům při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace

·         prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků školy

·   prohloubit jazykové znalosti pedagogických pracovníků - nejazykářů a zároveň zvýšit jejich kompetence ve využívání metody CLIL při výuce nejazykových předmětů

·         podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování

Nahoru

Zeptejte se nás

Jméno a příjmení *
E-mail *
Zpráva *

Kontakty

Střední škola stavební Třebíč

Kubišova 1214/9
674 01 Třebíč

Informační linky:

Telefon: 568 606 410, 568 606 411
Fax: 568 606 422
E-mail: info@spsstrebic.cz
WWW: https://www.stavtr.cz

Kudy k nám