Velká Británie 2019 - Eva Šalbabová

LogosBeneficairesErasmus+RIGHT_CS

Velká Británie 2019

Margate

24. 6. - 13. 7. 2019

Jazyková škola: Margate Language Centre

Účastník kurzu: Ing. Eva Šalbabová

Kurz: General English + IT + School visit

Zpráva účastnice:

Jazyková škola Margate Language Centre vede kurzy angličtiny v týdenních blocích, účastníci jsou po vstupním pohovoru zařazeni do příslušné skupiny podle své úrovně. Dvanáctičlenné skupiny se vždy po týdnu obměňují v závislosti na délce pobytu jednotlivých frekventantů, která se může pohybovat od týdne po několik měsíců.

Záměrem mé mobility bylo zkombinovat obecný kurz angličtiny s individuálními lekcemi zaměřenými na specializaci IT, a zdokonalit se v běžné i odborné komunikaci v cizím jazyce. Do programu kurzu byla zakomponována návštěva britské školy s odborným doprovodem a následnou diskusí o britském systému vzdělávání a jeho odlišnostech od systémů vzdělávání v zemích jednotlivých účastníků.

Rozsah kurzu 20 hodin výuky + 2 individuální lekce IT týdně byl doplněn dvěma sobotními celodenními a dvěma pátečními půldenními exkurzemi na kulturně a historicky významná místa regionu. Exkurze vedené průvodcem si účastníci hradili, navštívili jsme Londýn, Oxford, Canterbury a Sandwich. Neděle mého třítýdenního pobytu jsem využila pro individuální návštěvu RAF Memorial Museum v Manstonu a města a hradu Dover, ve volném čase odpoledne a podvečer jsem navštívila města Broadstairs a Ramsgate a procestovala region Thanet.

Rámcový program kurzu

9:30 – 11:00

Blok 1

11:30 – 13:00

Blok 2

14:15 – 15:45

Blok 3

16:00 – 16:45

Blok 4

Pondělí

1. týden

2. týden

3. týden

 

Vstupní pohovory

 

Zdokonalování jazykových dovedností, diskuse

 

 

Prohlídka města Margate

Gramatika,
slovní zásoba

 

Úterý

1. týden

2. týden

3. týden

 

Gramatika, poslechy, reálie, rozšiřování slovní zásoby

 

Zdokonalování jazykových dovedností, diskuse

 

 

Středa

1. týden

2. týden

3. týden

 

Gramatika, poslechy, reálie, rozšiřování slovní zásoby

 

Zdokonalování jazykových dovedností, diskuse

 

IT individ. lekce

IT individ. lekce

IT individ. lekce

 

Čtvrtek

1. týden

2. týden

3. týden

 

Gramatika, poslechy, reálie, rozšiřování slovní zásoby

 

Zdokonalování jazykových dovedností, diskuse

 

 

Pátek

1. týden

2. týden

3. týden

9:00 – 10:30

Návštěva britské školy

11:00 – 12:30

Hodnocení týdne, diskuse, zpětná vazba účastníků

13:00 – 19:00 exkurze s průvodcem

Canterbury

Sandwich

---

Gramatika, rozšiřování slovní zásoby

Sobota

1. týden

2. týden

3. týden

 

Celodenní exkurze s průvodcem Londýn

Celodenní exkurze s průvodcem Oxford

odjezd

 

Výuka skupiny probíhala v dopoledním společném bloku od 9:30 do 13h. Odpolední výuka od 14:15 byla členěna podle individuálních lekcí účastníků. Na základě vstupního pohovoru jsem byla zařazena do skupiny úrovně C1, kterou vedl lektor David Somers, IT lekce jsem absolvovala s lektorkou Ellie Prime. Velmi oceňuji precizní přípravu, inspirující profesionální přístup a nakažlivý zápal těchto lektorů při vedení hodin, stejně tak jako erudici a nadšení pro britskou historii průvodců Robina a Thomase při školních exkurzích.

Složení skupiny bylo velmi pestré jak věkově a profesně (šestnáctiletí studenti, vysokoškoláci, učitelé, zaměstnanci firem středního věku), tak národnostně. Hojně byla zastoupena Francie a Itálie, dále Německo, Rusko, Maďarsko, Tchaj-wan, Španělsko, v dalších skupinách Japonsko, Saudská Arábie, Maroko, Polsko, Švýcarsko apod. Různorodé zastoupení dávalo v rámci výuky a exkurzí velmi mnoho možností k diskusím o vzdělávání obecně, o společenských systémech jednotlivých zemí i o běžném životě v nich.

V hodinách jsem si upevnila a zautomatizovala užití vybraných gramatických jevů, vyzkoušela jsem si různé formy práce v cizím jazyce ve spojení s odborným obsahem i zajímavé aktivity pro oblast IT. Přínosem pro mě byl každodenní kontakt s angličtinou, spisovnou u lektorů, hovorovou v rodině a na ulici. Zcela jistě jsem se zlepšila v poslechových a konverzačních dovednostech. Velmi podnětný pro mě byl kontakt s účastníky z mnoha jiných zemí, stejně jako návštěva v britské škole.

Mobilita svou náplní splnila má očekávání, získané dovednosti využiji v minilekcích CLIL ve výuce IT. Zkušenosti s dobrou praxí chci uplatnit ve svých hodinách a dále rozvíjet.

Nahoru

Zeptejte se nás

Jméno a příjmení *
E-mail *
Zpráva *

Kontakty

Střední škola stavební Třebíč

Kubišova 1214/9
674 01 Třebíč

Informační linky:

Telefon: 568 606 410, 568 606 411
Fax: 568 606 422
E-mail: info@spsstrebic.cz
WWW: https://www.stavtr.cz

Kudy k nám