Velká Británie - podzim 2018

LogosBeneficairesErasmus+RIGHT_CS_nové

 

Zabraňme tepelným ztrátám: Okna

 

Číslo projektu: 2018-1-CZ01-KA116-047354

Termín: 5. 11. – 16. 11. 2018

Partnerská organizace: Tellus College Ltd., Plymouth, UK

Účastníci:  Martin Brabenec, Eva Floriánová, Tomáš Horký, Karolína Kabelková, Martin Kratochvíl, Aneta Nováčková, Jakub Spousta

Doprovodná osoba: Mgr. Dana Michálková

 Program stáže:

 Práce ve výcvikovém středisku, stavebním oddělení  Construction Training South West, pracovní doba 9.00 – 15.00, učitelé odborného výcviku Lee Reynolds, Bob Harvey.

 V souladu s principy ECVET naplňovány jednotky výsledků učení Montáž výplně stavebního otvoru a Termodiagnostika budov, tepelné mosty.

 Výsledky učení:

-          posouzení vnitřního mikroklimatu a volba efektivního způsobu přirozeného větrání

-   měření stavu vnitřního mikroklimatu – koncentrace CO2, teploty vnitřního vzduchu, vlhkost     vzduchu, teploty rosného bodu

-          posouzení stavu vnitřních mikroklimatu s hygienickými normami
-          posouzení geometrického a dispozičního uspořádání výplní otvorů vybraného objektu
-          měření hodnoty součinitele prostupu tepla okenních otvorů speciálním přístrojem a posouzení          s tepelně technickou normou
-          návrh opatření pro kvalitní přirozené větrání vybraného objektu
-          posouzení existence tepelných mostů výplní otvorů pomocí termografie
-          praktické práce při montáži oken a dveří
-          příprava otvoru před montáží výplní
-          volba nejvhodnějších vlastností výplně otvorů
-          použití kotvících prvků výplní otvorů
-          praktický nácvik montáže oken a dveří
-          provádění utěsnění vnější i vnitřní spáry oken a dveří

-          volba úpravy ostění a nadpraží pro eliminaci tepelných mostů

Ve volném čase studenti absolvovali komentovanou prohlídku města, seznámili se s historií a architekturou, zúčastnili se oslav Bonfire Night, Remembrance Day, slavnostního rozsvěcení vánočních světel, chodili do Tellus College na večerní konverzační hodiny a společenské večery s karaoke.

Studenti obdrželi certifikát o absolvování odborného výcviku v Construction Training South West, certifikát o účasti na mobilitě a Europass Mobility.

 

Ze závěrečných zpráv účastníků (neopravováno):

 „Krom pracovní části stáže mi přijde jako největší zkušenost svoboda  - ve smyslu pohyb po městě a volný čas. Dostali pokyny kdy a kde být a museli jsme se tam dopravit. Jak bylo více méně na nás. To mi pomohlo prolomit barieru studu, a zlepšit moje konverzační schopnosti.“

 „Stáž mi dala mnoho znalostí ohledně stavitelských postupů v Británii a praktických rad do budoucnosti. Velmi mě bavila práce v týmu s mými spolužáky. Zjistila jsem, jak je důležité si práci správně zorganizovat a rozdělit.“

 „Na Karaoke Night jsme se setkali s různými lidmi z celého světa (Španělsko, Itálie, Francie, Kolumbie), zazpívali si a procvičili angličtinu v konverzaci. Během dvou týdnů strávených v Plymouth jsem se naučil soběstačnosti, cestoval jsem sám po velkém městě a v momentě nouze jsem musel vyřešit různé problémy.“

 „Jedinou negativní zkušeností bylo nevyzpytatelné počasí v Plymouth, které nám často zkazilo naše plány, a zdejší strava, která se ve většině případech nepodobá té naší.“

 „Nejdůležitější, co si odnáším z této stáže, je způsob dorozumívání se a správné a přesné měření. Naučila jsem se více pracovat v kolektivu a spolupracovat s ostatními a především jim důvěřovat.“

 „Za velkou zkušenost považuji i prožití několika významných dnů, kdy jsem se mohl účastnit jejich oslav. Byl to Bonfire Night a oslavy sto let od konce první světové války.“

 „Velice jsem si oblíbil truhlářskou a tesařskou práci, osvojil jsem si část základních dovedností těchto řemesel. Doufám, že v budoucnu budu tyto dovednosti zlepšovat a rozšiřovat. Za tuto nadšenost vděčím mistrovi, který nám velmi pomáhal a choval se k nám velmi příjemně. Rozšířil jsem si slovní zásobu, procvičil a využil v praxi mojí angličtinu. Uvědomil jsem si, že některé věci musí člověk vzít do vlastních rukou a pomohlo mi to se více osamostatnit.“

 Zpracovala Mgr. Dana Michálková

 

Nahoru

Zeptejte se nás

Jméno a příjmení *
E-mail *
Zpráva *

Kontakty

Střední škola stavební Třebíč

Kubišova 1214/9
674 01 Třebíč

Informační linky:

Telefon: 568 606 410, 568 606 411
Fax: 568 606 422
E-mail: info@spsstrebic.cz
WWW: https://www.stavtr.cz

Kudy k nám