Velká Británie - podzim 2019

Do Velké Británie vycestovalo v listopadu 2019 6 stážistů.

 

 

LogosBeneficairesErasmus+RIGHT_CS_nové

 

 

Velká Británie 2019

Udržitelný rozvoj: Termografie a budovy s téměř nulovou spotřebou energie

Číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA116-060570

Termín: 18. 11. – 29. 11. 2019

Partnerská organizace: Tellus College Ltd., Plymouth, UK

Účastníci:  Dominika Černá, Eliška Dočekalová, Jana Dočekalová, Petra Pospíšilová, Libor Sobotka, Jan Vondráček

Doprovodná osoba: Mgr. Dana Michálková

 

Program stáže:

Práce ve výcvikovém středisku, stavebním oddělení  Construction Training South West, pracovní doba 9.00 – 15.00, učitelé odborného výcviku Mike Wheatley, Mark Braggs.

V souladu s principy ECVET naplňovány jednotky výsledků učení Zdění nosných stěn a Termodiagnostika budov: tepelné mosty.

Výsledky učení:

Účastník mobility

 • Zná systémová řešení skladeb obvodových konstrukcí budov.
 • Zná základní požadavky na zdící systémy budov.
 • Dovede plánovat pracovní postup při zdění svislých konstrukcí .
 • Dovede aplikovat zásady posouzení hydroizolace spodní stavby a způsob napojení obvodovou stěnu.
 • Dovede vytyčit polohové a výškové umístění stěny.
 • Dovede připravit maltu dle technologického postupu při zdění a během zdění kontrolovat její vlastnosti.
 • Dovede osadit rohové tvárnice a tvárnice určující polohu dveří a později i okenních otvorů.
 • Dovede vytvořit ložnou spáru maltou.
 • Dovede provést montáž zdících prvků se zajištěním vazeb zdiva pro dosažení statické nosnosti stěny.
 • Dovede osadit prefabrikát nadpraží okenního a dveřního otvoru v nosné zdi dle projektové dokumentace.
 • Umí definovat a objasnit základní principy spojené s problematikou tepelných mostů v budovách.
 • Umí formulovat a zdůvodnit vhodné podmínky termografického měření – povětrnostní podmínky, podmínky v interiéru.
 • Ovládá termokameru a reprodukuje měřicí funkce termokamery.
 • Aplikuje zásady nastavení parametrů termokamery při termodiagnostice zadané budovy.
 • Měří termokamerou v interiéru a vyhledává tepelné mosty.
 • Provádí rozbor situace a umí zkontrolovat teplotu rosného bodu jako místo vzniku tepelného mostu.
 • Zvládá praktické měření termokamerou v exteriéru.
 • Umí prověřit vytvořený konkrétní termogram a provést uložení termogramu na SD kartu.
 • Ovládá software pro vyhodnocování termogramů.
 • Vytváří protokol termografického měření a reprodukuje výsledky termodiagnostiky budovy v software.
 • Dokáže obhájit a reprodukovat výsledky termografického měření a posouzení tepelných mostů.

 Ve volném čase studenti absolvovali komentovanou prohlídku města, seznámili se s historií a architekturou, navštívili Mayflower Musem a Illuminate Light Festival, chodili do Tellus College na večerní konverzační hodiny a společenské večery s karaoke, byli v kině na americkém a anglickém filmu.

Studenti obdrželi certifikát o absolvování odborného výcviku v Construction Training South West, certifikát o účasti na mobilitě a Europass Mobility.

 

Ze závěrečných zpráv účastníků:

„Cením si všech informací, které jsem se dozvěděla ať už před stáží ve škole nebo přímo v Anglii. Rozhodně se budou dát zužitkovat v budoucím studiu nebo práci. Zároveň jsem ráda, že jsem si práci mohla vyzkoušet i v praxi, jelikož je potřeba věci umět nejen teoreticky.“

 

„Nejdůležitější zkušenost pro mě byla asi žít v cizí rodině a poznat, jak to funguje v jiné domácnosti. A všeobecně poznat kulturu v Anglii a na dva týdny vyzkoušet, jaký je jejich životní styl.“

„Nejdůležitější pro mě bylo, že jsem se setkala s angličtinou a musela jsem sama za sebe komunikovat. Byla jsem ubytována u dvou milých lidí, a myslím si, že s námi museli mít opravdu trpělivost.  Když jsem nevěděla, tak jsem se nemohla na nikoho obrátit a musela jsem se dorozumět sama.“

 

„Stáž mi dala nejen mnoho stavařských znalostí a praktických rad, ale i možnost se sám pohybovat a dorozumět se v cizím městě. Vyzkoušel jsem si, že se bez problému domluvím s místními. V rodinách jsme se dozvěděli mnoho o jejich kultuře a historii.“

 

„Díky této stáži jsem získal spoustu nových informací a také praktických zkušeností v oboru stavebnictví, velkým přínosem byla nutnost využití angličtiny pro běžnou ale i odbornou komunikaci, samostatnost a trávení volného času při poznávání zdejší kultury.“

 

„Kdybych neměla příležitost se zúčastnit téhle stáže, asi bych se sama do téhle země nevypravila. Proto jsem ráda za tuhle zkušenost. Jsem pyšná, že jsem se nebála použít nějaké nové nástroje a že jsem se naučila dělat nové věci, které bych bez účasti v projektu nevyzkoušela.“

 

Zpracovala Mgr. Dana Michálková

 

Nahoru

Zeptejte se nás

Jméno a příjmení *
E-mail *
Zpráva *

Kontakty

Střední škola stavební Třebíč

Kubišova 1214/9
674 01 Třebíč

Informační linky:

Telefon: 568 606 410, 568 606 411
Fax: 568 606 422
E-mail: info@spsstrebic.cz
WWW: https://www.stavtr.cz

Kudy k nám