CLIL - cesta ke škole evropského rozměru - zaměřeno na učňovské studenty

LogosBeneficairesErasmus+RIGHT_CS_nové

Informace o projektu

Číslo projektu:  2017-1-CZ01-KA101-035034

Název projektu:  CLIL - cesta ke škole evropského rozměru - zaměřeno na učňovské studenty

Začátek:  1. 9. 2017

Konec:  31. 1. 2019

Zapojené organizace: Střední škola stavební Třebíč

                                     Gyöngyösi Egressy Béni Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Maďarsko 

                                     ITES G.B. Bodoni, Itálie

Počet účastníků: 8

Shrnutí projektu:

Projekt "CLIL - cesta ke škole evropského rozměru - zaměřeno na učňovské studenty" rozvíjí projekt z roku 2015, který byl zaměřen na základní seznámení se s metodou CLIL a uplatnění této metody ve studijních třídách. Navazujeme na získané zkušenosti ve snaze zavést metodu  CLIL i do učňovských tříd, kde čelíme velkým problémům s předčasným ukončováním studia. Jde nám o podchycení a integraci všech studentů i učňů nehledě na to, z jak znevýhodněného prostředí pocházejí, s jak malým nadáním, poruchami učení nebo motivací k nám přicházejí.

Cílem projektu je zvýšit úroveň anglického jazyka u většího počtu našich učitelů, tím umožnit širší používání metody CLIL, vytvořit učební materiály adaptované na naše podmínky, zatraktivnit výuku a pomoci studentům učňovských tříd řádně ukončit studium.

V rámci profesního rozvoje (staff training) budou realizovány následující aktivity:

Stínování (job-shadowing) - na partnerských školách; jedná se o mobilitu sestávající z pozorování metod a postupů zavedených na přijímající organizaci a jejich možného vyzkoušení v praxi. 

Účastníci:       

- učitelka anglického jazyka, dějin architektury (plná výuka CLIL v dějinách architektury), koordinátorka mezinárodních aktivit školy, organizátorka mobilit, předkladatelka projektů Erasmus+ KA1 - odborné vzdělávání (Maďarsko)

Maďarsko 2017 - Mgr. Dana Michálková

- učitelka anglického jazyka a psychologie, autorka projektových žádostí KA1 -  školní vzdělávání, jazyková lektorka v kurzech pro kolegy, spoluorganizátorka mobilit (Itálie)

 Itálie 2017 - PhDr. Ivona Havlíčková

Účast na kurzech:

1) dvanáctidenní jazykový kurz všeobecné angličtiny pro nejazykové učitele

Účastníci:

- učitelka matematiky a fyziky (Irsko)

Irsko 2018 - Mgr. Jitka Pálková

- učitel matematiky, tělesné výchovy a informatiky (Malta),

Malta 2018 - Mgr. Martin Michálek

- učitelka českého jazyka a občanské nauky (Velká Británie)

Velká Británie 2018 - Mgr. Eva Růžičková

2) dvanáctidenní kombinovaný kurz všeobecné a profesní angličtiny

Účastník: učitelka odborných předmětů oboru technická zařízení budov a instalatér, autorka odborných částí projektů Erasmus+ Mobilita žáků v odborném vzdělávání a přípravě (Malta)

Malta 2018 - Ing. Vlasta Kostková

3) dvanáctidenní metodický kurz pro učitele zaměřený na CLIL pro studenty učňovských oborů

Účastník: učitelka angličtiny, ekologie a matematiky, v současné době používající prvky CLIL v učňovských třídách, integrovanou částí jejích hodin jsou projekty eTwinning (Velká Británie)

Velká Británie 2018 - Ing. Miroslava Chaloupková

Student reflection

4) dvanáctidenní kombinovaný kurz pro učitele zaměřený na rozvoj jazykových dovedností a metodiku práce se studenty s výukovými a výchovnými obtížemi

Účastník: učitelka německého jazyka, dějin architektury, občanské výchovy, výchovná poradkyně, kontaktní osoba a organizátorka mobilit v rámci spolupráce s německy mluvícími partnery (Německo)

Německo 2018 - Mgr. Vilma Burdová

Absolventi stáží a kurzů zaštítí rozšiřování metody CLIL mezi odborníky a mistry odborné výchovy, budou se podílet na tvorbě databáze lekcí CLIL a budou poskytovat metodickou a jazykovou pomoc ostatním kolegům i po ukončení projektu.

VÝSTUP PROJEKTU - PŘÍPRAVY CLIL

The Ocean Clean up Technology

Další přípravy CLIL budou postupně ukládány do MOODLE (e-studovny).

Dopad projektu:

Prohloubíme jazykovou připravenost pracovníků školy na mezinárodní aktivity a mobility realizované v rámci projektů. Získáme zkušenosti, které povedou ke kvalitní výuce a k vytvoření on-line databáze CLIL materiálů a zdrojů, která bude přístupná ostatním školám v České republice i partnerským zahraničním školám.

Následně díky projektu a širšímu používání metody CLIL dojde k zlepšení jazykových kompetencí učitelů i studentů. Zatraktivněním výuky zapůsobíme na studenty ze znevýhodněného prostředí, kteří díky tomu úspěšně zakončí studium získáním učebního listu a budou mít větší zájem o nástavbové obory a tím lepší startovní pozici do života.

Doufáme v šíření dobrého jména naší školy v rámci regionu, České republiky i Evropské unie a ve větší množství dobrých zahraničních partnerů a úspěšných studentů v příštích letech.

 S využitím materiálů Ing. Miroslavy Chaloupkové zpracovala Mgr. Dana Michálková

 

Nahoru

Zeptejte se nás

Jméno a příjmení *
E-mail *
Zpráva *

Kontakty

Střední škola stavební Třebíč

Kubišova 1214/9
674 01 Třebíč

Informační linky:

Telefon: 568 606 410, 568 606 411
Fax: 568 606 422
E-mail: info@spsstrebic.cz
WWW: https://www.stavtr.cz

Kudy k nám