Dřevařská a nábytkářská výroba

Kód oboru: 33-42-L/51 

Nástavbový studijní obor Dřevařská a nábytkářská výroba je určen absolventům učebního oboru Truhlář. Předpokladem pro přijetí ke studiu je vlastnictví výučního listu uvedeného oboru.

Do nástavbového studia se však mohou hlásit i absolventi jiných oborů (viz seznam).

Obor Dřevařská a nábytkářská připravuje žáky především pro výkon řídících funkcí ve dřevozpracujícím průmyslu. Jejich uplatnění je však samozřejmě mnohem širší. Absolventi úspěšně studují i na vysokých školách.

V odborných předmětech je důraz kladen na prohloubení teoretických znalostí, které žák získal na odborném učilišti. Díky propojení praktických zkušeností, které si žák přináší z předešlého studia, a teoretických znalostí, které získá v nástavbovém studiu, se stává opravdovým mistrem svého oboru poptávaným na současném trhu práce.

Velká pozornost je věnována i výuce ekonomických předmětů. Díky finanční gramotnosti, která je ve škole vyučována, a znalostem ekonomického prostředí je žák připraven i pro soukromé podnikání ve svém oboru.

V matematice, českém jazyce a cizím jazyce je výuka směřována k přípravě na státní maturitní zkoušku. 

 Učební plán

Nahoru

Zeptejte se nás

Jméno a příjmení *
E-mail *
Zpráva *

Kontakty

Střední škola stavební Třebíč

Kubišova 1214/9
674 01 Třebíč

Informační linky:

Telefon: 568 606 410, 568 606 411
Fax: 568 606 422
E-mail: info@spsstrebic.cz
WWW: https://www.stavtr.cz

Kudy k nám