eTwinning

Nový eTwinningový projekt byl zaregistrován dne 29.10.2016 pod názvem:

We are Optimistic European Citizens

Studenti prvního ročníku S1B, skupiny A2  okamžitě po schválení projektu začali pracovat v prostředí twinspace, sdíleném oběma školami, které umožňuje online výměnu aktivit, materiálů i zkušeností. Dne 9. 11. 2016 proběhl historicky první úspěšný mezinárodní chat. Tento projekt je už 19. v pořadí na této škole.

30 minut mezinárodního rozhovoru probíhajícího v anglickém jazyce bylo využito k maximální spokojenosti obou stran. Dozvěděli jsme se, co zajímá naše partnery a díky smyslu pro humor na obou stranách bylo chatování doprovázené výbuchy smíchu.

Náš partner z Francie je Lycée Professionnel Marcel Mezen France, vedený paní učitelkou Carole Decosse.

Doufáme, že tento projekt a používání anglického jazyka v reálných situacích bude studenty více motivovat ke studiu. Chceme se naučit efektivně komunikovat ve společně sdílené  platformě  - twinspace. Získáme informace o zemi, jazyce a kultuře partnerů projektu. Představíme naši školu i náš způsob života. Zaměříme se na pozitivní aspekty života v Evropě. Spolupráce bude probíhat na základě tolerance a respektu ke kultuře partnerské země. Získáme informace o variabilitě Evropy a obohatíme pohled našich studentů na společnost a svět.

GUIDELINE...

1- HAPPY ME
Sharing personal great moments

2- GREAT MOMENTS OF MY COUNTRY
Learn about my countries great landmarks
 
What happened today in my country

3- GREAT PEOPLE OF MY COUNTRY
People who brought something positive to the life of my country

4- GREAT MOMENTS OF EUROPE
Give your opinion.

VSTUP DO PROJEKTU

CERTIFIKÁT

 

Being a European carpenter-to-be

Studenti prvního ročníku TT1 (tesaři a truhláři) se zapojili do projektu spolupráce prostřednictvím výukového portálu pro učitele a studenty Evropy eTwinning. Náš partner z Francie je Lycée Professionnel Gustave Eiffel vedený paní učitelkou Mathilde Augereau.

Projekt byl zaregistrován dne 23. 9. 2014 a očekáváme roční spolupráci. Studenti budou prezentovat naše státy, města, školy a zážitky z jejich společného oboru studia – truhlář, tesař. Spolupráce bude možná díky internetovému portálu sdílenému oběma stranami. Studenti využijí své znalosti ICT, protože budou pracovat s fotodokumentací a budou tvořit prezentace na daná témata. Komunikačním jazykem je angličtina.

(Presenting my country, my city, my school and discovering the differences and similarities between European teenagers who plan to be carpenters. Présenter mon pays, ma ville, mon école et découvrir les différences et points communs entre des adolescents européens qui prévoient d'être charpentiers.)

Zájemci o portál eTwinning a jeho využití ve výuce najdou více informací na adresách:

http://www.etwinning.net/cz/pub/index.htm

http://www.etwinning.net/cz/pub/profile.cfm?f=2&l=cz&n=106396

http://twinspace.etwinning.net/689/home

Certifikát

 

Naši francouzští partneři a jejich škola

etwinning1  etwinning2

etwinning3  etwinning4

 

Drama in our school

Ve dnech 16. – 18. června 2015 jsme v naší škole přivítali třináct studentů a dvě učitelky z polského gymnázia ve Swarzezu u Poznaně.

Aktivita probíhala díky evropské platformě eTwinning, kterou ve výuce angličtiny uplatňuje paní učitelka. Chaloupková. Tato konkrétní spolupráce začala tím, že polská učitelka Elwira Kuszynska hledala partnerské školy zabývající se dramatickou výchovou s výhledem na spolupráci na projektu financovaném Visegradskou čtyřkou. 

Poláci si náklady spojené s návštěvou u nás hradili sami a veškerá příprava a péče o hosty byly zajištěny pouze z rozpočtu školy a díky dobrovolné práci učitelů a dalších zaměstnanců (poděkování patří především panu školníkovi a školní jídelně).

Do akce byli zařazeni žáci tříd S1B a S3A a během dvou dnů se toho stihlo opravdu hodně – seznamovací aktivity, prezentace, účast Poláků na našich hodinách matematiky, fyziky a tělocviku (metoda CLIL), prohlídka třebíčské baziliky a židovské čtvrti, večerní návštěva hvězdárny a především dramatické dílny vedené paní učitelkou Růžičkovou. Naše snaha vyústila v pět kratičkých, ale zajímavých divadelních představení.

Společně strávený čas ve škole (včetně noci) a především společná práce pomohly k aktivní komunikaci a navázání přátelství. Bylo velmi příjemné sledovat, jak naši studenti, v hodinách anglického jazyka často zamlklí, aktivně používali angličtinu či se dorozumívali česko-polsky. Velkým bonusem byl dobrý pocit z týmové práce. Díky všem.

Miroslava Chaloupková, Eva Růžičková

Náhled do prostředí projektu

_DSC3277_DSC3302

_DSC3359_DSC3374

Nahoru

Zeptejte se nás

Jméno a příjmení *
E-mail *
Zpráva *

Kontakty

Střední škola stavební Třebíč

Kubišova 1214/9
674 01 Třebíč

Informační linky:

Telefon: 568 606 410, 568 606 411
Fax: 568 606 422
E-mail: info@spsstrebic.cz
WWW: https://www.stavtr.cz

Kudy k nám