Leonardo da Vinci

leonardo

Program zahrnuje několik projektů:

Dřevo jako současný ekologický stavební materiál

Informace o projektu

Číslo projektu:  CZ/13/LLP-LdV/IVT/134227
Název projektu: Dřevo jako současný ekologický stavební materiál
Začátek projektu: srpen 2013
Konec projektu: 31. květen 2015

Projekt je financován z prostředků Národní agentury pro evropské vzdělávací programy NAEP.

Shrnutí projektu:

Do projektu jsou zahrnuti studenti 2. a 3. ročníku Stavebnictví a učni 3. ročníku oborů, Truhlář a Tesař Střední školy stavební se znalostmi pozemního stavitelství, projektové dokumentace stavebních konstrukcí a provádění těchto konstrukcí se zaměřením na využití dřeva jako stavebního ekologického materiálu. Jedná se o výstavbu lehkých svislých nosných stěn pro dřevostavby, provádění montovaných dřevovláknitých příček a podhledů objektů, provádění plovoucích podlah suchou technologií, vnějších obkladů ze dřeva, výroba dřevěných prvků a konstrukcí pro nosné konstrukce střech, jako např. lepených a sbíjených střešních vazníků, konstrukce a rekonstrukce dřevěných schodišť a tesařských a truhlářských k-cí na stavbě.

Cílem projektu je poznání dřeva jako ekologického stavebního materiálu a provádění těchto konstrukcí moderními stavebními technologiemi v moderně vybavených dílnách i přímo na stavbách za použití nových technologických postupů (ekologické dřevostavby – kontaktní a nekontaktní systém stěn, osazování a výměna okenních a dveřních otvorů, provádění moderních suchých podlah s využitím dřevovláknitých a dřevoštěpkových desek, provádění nosné konstrukce střech a jejich opracování – krokve, nosné trámy z lamel, dřevěné vazníky sbíjené, opracování a výroba dřevěných prvků schodišť moderními technologiemi). Studenty 2. a 3. ročníků oboru Stavebnictví a učňů oborů Truhlář a Tesař, budoucích odborníků ve stavebnictví, chceme seznámit s ekologickým materiálem používaným pro dřevostavby, výměnou a osazováním okenních a dveřních otvorů v dřevostavbách, prováděním lehkých příček a podhledů suchou technologií, vnějších dřevěných obkladů, prováděním a rekonstrukcemi podlah suchou technologií osazováním stropních a střešních trámů a vazníků nejenom v České republice, ale i na území celé EU. Chceme vychovávat mládež ve věku 15-19 let ke spoluzodpovědnosti za navrhování moderních a ekonomicky výhodných konstrukcí a celých staveb z ekologických materiálů, k jejich správnému navrhování a vhodným rekonstrukcím stávajících a nevyhovujících budov. Studenti se seznámí s používáním moderních výrobních technik ve stavebních dílnách, i přímo na stavbách, získají jazykové zkušenosti, schopnosti určit v praxi vhodné technologické postupy použité pro realizaci svislých i vodorovných konstrukcí a vhodné návrhy nových objektů jako celku.

Mobility budou realizovány ve Španělsku v Granadě (podzim 2013), v Německu, ve Schwandorfu (jaro 2014), v Litvě, ve Vilniusu (podzim 2014), v Turecku, v Izmiru (jaro 2015).

Do projektu jsou zapojeny tyto zahraniční školy a organizace:

  • Berufsschule Pfarrkirchen, Pfarrkirchen, Německo – střední odborná škola
  • Europroyectos Leonardo da Vinci, Granada, Španělsko – orgán poskytující poradenství a informace o celoživotním vzdělávání
  • Vilnius Builders Training Centre, Vilnius, Litva – střední odborná škola
  • Buca Vocational and Technical High school, Buca/Izmir, Turecko

Celý projekt bude trvat 23 měsíců a bude do něj zapojeno 24 studentů Střední školy stavební.

 


 

Odborná stavební zednická, truhlářská a tesařská praxe

Informace o projektu

Číslo projektu: CZ/11/LLP-LdV/IVT/134184
Název projektu: Odborná stavební zednická, truhlářská a tesařská praxe
Začátek projektu: 7. září 2011
Konec projektu: 31. květen 2013

Projekt je financován z prostředků Národní agentury pro evropské vzdělávací programy NAEP. 

Shrnutí projektu:

Do projektu jsou zahrnuti studenti 2.a 3.ročníku všech studijních oborů Střední školy stavební se znalostmi pozemního stavitelství, projektové dokumentace stavebních konstrukcí a provádění těchto konstrukcí, především zdění svislých nosných stěn a sloupů, provádění montovaných sádrokartonových a dřevovláknitých příček a podhledů objektů, provádění plovoucích podlah suchou technologií, omítání stěn a stropů.

Cílem projektu je poznání a provádění těchto konstrukcí moderními stavebními technologiemi v moderně vybavených dílnách a na stavbách za použití nových technologických postupů (provádění obvodového zdiva – kontaktního a nekontaktního, zateplování stěn a příček, osazování a výměna okenních a dveřních otvorů, provádění moderních suchých podlah, provádění nosné konstrukce střech a jejich opracování – krokve, nosné trámy, technologické provádění omítek a obkladů). Studenti 2. a 3. ročníků, se seznámí s moderními technologiemi zdění nosných stěn a příček, výměnou a osazováním okenních a dveřních otvorů, prováděním příček a podhledů suchou technologií, s prováděním a rekonstrukcemi podlah suchou technologií osazováním stropních a střešních trámů v zemích EU. Studenti se seznámí s používáním moderních výrobních technik ve stavebních dílnách i přímo na stavbách, získají jazykové zkušenosti, schopnosti určit v praxi vhodné technologické postupy použité pro realizaci svislých i vodorovných konstrukcí a vhodné návrhy nových objektů jako celku.

Mobility budou realizovány v Německu, ve městě Pfarrkirchen, v okrese Rotta Inn, ve Španělsku, ve městě  Martos, a v Litvě ve Vilniusu. 

Do projektu jsou zapojeny tyto zahraniční školy a organizace:

  • Berufsschule Pfarrkirchen, Pfarrkirchen, Německo – střední odborná škola
  • AC Traductores, Martos (Jaén), Španělsko – orgán poskytující poradenství ainformace o celoživotním vzdělávání
  • Vilnius Builders Training Centre, Vilnius, Litva – střední odborná škola

Celý projekt bude trvat 21 měsíců a bude do něj zapojeno 18 studentů Střední školy stavební.

Německo 2014

Španělsko 2012

Litva 2013

 


 

Nízkoenergetické a pasivní domy - konstrukce budov z hlediska tepelné techniky  

Program: Leonardo da Vinci
Délka projektu: červenec 2010 – květen 2012
Typ aktivity: Projekty mobility  
Název projektu: Nízkoenergetické a pasivní domy - konstrukce budov z hlediska tepelné techniky  
Zkratka názvu: Tepelná pohoda budov  
Shrnutí projektu: Do projektu jsou zahrnuti studenti 3. ročníku Střední školy stavební oborů POS a TZB. 

Cíl projektu:

Cílem projektu je poznání a porovnání stávajících a nových objektů z hlediska tepelné techniky (skladba obvodového zdiva, typy použitých oken, skladba podlah, skladba a typ střechy, včetně použitých materiálů) a ekologické výstavby (výběr stavebních materiálů, šetrný přístup ke krajině a ochrana přírodního ekosystému, ochrana lidského zdraví), získání znalostí a dovedností při zpracovávání projektové dokumentace, včetně tepelně technických výpočtů, nákresů a grafů dle platných evropských norem.

Studenty 3. ročníků, budoucích odborníků ve stavebnictví, chceme seznámit s problematikou nízkoenergetických objektů a chceme je zapojit do posuzování a správného navrhování energeticky úsporné výstavby nejenom v České republice, ale i na území celé EU.

Studenti se seznámí s používáním výpočetní techniky a programů k projektování staveb, získají jazykové zkušenosti, schopnosti určit v praxi různé skladby svislých i vodorovných konstrukcí a vhodné návrhy nových objektů jako celku.

Mobility budou realizovány v Itálii, ve městě Leverano, provincie of Lecce a ve Španělsku, v oblasti Martos, Jaen. 

Počet stážistů: 6 studentů/ 1 stáž
Počet stáží: 4 stáže: 
2 stáže – Itálie (říjen 2010, říjen 2011), 2 stáže – Španělsko (duben 2011, duben 2012)
Délka stáže: 2 týdny

Nahoru

Zeptejte se nás

Jméno a příjmení *
E-mail *
Zpráva *

Kontakty

Střední škola stavební Třebíč

Kubišova 1214/9
674 01 Třebíč

Informační linky:

Telefon: 568 606 410, 568 606 411
Fax: 568 606 422
E-mail: info@spsstrebic.cz
WWW: https://www.stavtr.cz

Kudy k nám