O škole

Střední škola se stavebním zaměřením byla v Třebíči založena před více jak třiceti lety. Po dlouhém působení na Václavském náměstí došlo ve školním roce 2004/2005 k jejímu sloučení se stavebním učilištěm a k přestěhování na ulici Kubišova. 

Za dobu svého působení se škola stala významným centrem stavebního vzdělávání Kraje Vysočina. Výsoká úroveň teoretické výuky, důsledná propojenost s praxí, nejmodernější technologie, účast v odborných soutěžích a vysoká úspěšnost absolventů na vysokých školách technických směrů jsou jdůkazem vysoké kvality školy.

Střední škola stavební Třebíč poskytuje vzdělání žákům, kteří úspěšně ukončili základní vzdělávání nebo žákům, kteří splnili povinnou školní docházku. Připravuje absolventy ke studiu na vysokých školách technického směru nebo přímo pro činnosti v oblasti stavebnictví.

Důraz na kvalitu výuky – státní maturita není překážkou

Škola poskytuje svým žákům kvalitní podmínky ke studiu. Špičkové vybavení (dataprojektory, plotry, interaktivní tabule, termokamera, experimentální pracoviště s fotovoltaickou elektrárnou, svářecí škola kovů a plastů) vytváří předpoklad pro kvalitní odbornou výuku. Naplnění těchto předpokladů potvrzuje zejména vysoká úroveň výuky CAD systémů a úspěchy v celostátních odborných soutěžích. Zajímavá je i skutečnost, že škola umožňuje svým žákům již v průběhu studia zapojit se do produktivní  činnosti. Žáci uzavírají se školou pracovněprávní vztah a pod vedením vyučujících plní úkoly např. v oblasti projektování nebo poradenství ve stavebnictví.

Důkazem kvality výuky všeobecně vzdělávacích předmětů je téměř stoprocentní úspěšnost u státní maturitní zkoušky.

Nahoru

Zeptejte se nás

Jméno a příjmení *
E-mail *
Zpráva *

Kontakty

Střední škola stavební Třebíč

Kubišova 1214/9
674 01 Třebíč

Informační linky:

Telefon: 568 606 410, 568 606 411
Fax: 568 606 422
E-mail: info@spsstrebic.cz
WWW: https://www.stavtr.cz

Kudy k nám