Podpora odborného vzdělávání

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Projekt Podpora odborného vzdělávání je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), výzva č. 02_16_035 a 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I:

 

Název projektu:              Podpora odborného vzdělávání

Registrační číslo:            CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0004928

Zahájení projektu:          1. 9. 2017

Ukončení projektu:        31. 8. 2019

Zapojená organizace:    Střední škola stavební Třebíč

Čísla a názvy aktivit, do kterých je škola zapojena:

                                               III/2.11 CLIL ve výuce na SŠ

                                               III/1.3 Školní psycholog – personální podpora SŠ

                                               III/4.1 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílová skupina:                 žáci a pedagogičtí pracovníci Střední školy stavební Třebíč

 

Cílem projektu je:          

  • prohloubit jazykové znalosti pedagogických pracovníků - nejazykářů a zároveň zvýšit jejich kompetence ve využívání metody CLIL při výuce nejazykových předmětů

  • poskytnout ve spolupráci se školním psychologem podporu žákům se speciálními vzdělávacími potřebami

  • podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování

Výsledkem projektu bude:

  • využívání prvků CLIL ve výuce nejazykových předmětů

  • personální podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jež pomůže vyrovnat šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka střední školy  

  • ucelený blok doučování  v hlavních předmětech (český jazyk, matematika, anglický jazyk, odborné předměty), který žákům ohrožených školním neúspěchem pomůže upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí učiva dané Rámcovým vzdělávacím programem 

 

Nahoru

Zeptejte se nás

Jméno a příjmení *
E-mail *
Zpráva *

Kontakty

Střední škola stavební Třebíč

Kubišova 1214/9
674 01 Třebíč

Informační linky:

Telefon: 568 606 410, 568 606 411
Fax: 568 606 422
E-mail: info@spsstrebic.cz
WWW: https://www.stavtr.cz

Kudy k nám