Přírodní a technické obory

Logo_PTO

PROJEKT: „PŘÍRODNÍ A TECHNICKÉ OBORY – VÝZVA PRO BUDOUCNOST“
REG. Č. : CZ.1.07/1.100/44.0003
Začátek realizace: srpen 2013
Konec realizace: červen 2015

Projekt je zaměřený do oblasti stavebního vzdělávání. Tato oblast trpí dlouhodobě nízkým zájmem o vzdělávání ze strany absolventů ZŠ a nedostatkem finančních prostředků na modernizaci vybavení technických škol.

Klíčové aktivity přispívají k řešení popsaného stavu navázáním úzké spolupráce ZŠ a SŠ, představením aplikací CAD programů na úrovni odpovídající věku žáka ZŠ, propagací stavebního vzdělávání na ZŠ a k podpoře vztahu žáků základních škol k technickým povoláním.

Projekt přispívá ke zkvalitnění materiálních podmínek v oblasti technického vzdělávání, umožňuje žákům v průběhu vzdělávání pracovat s technologiemi na úrovni vyspělé praxe. Moderní termokamera umožní  výuku termografie budov, nákup strojů na tvarování zateplovacích materiálů připravuje žáky oboru Zedník na zvládnutí moderních a ekologických postupů při zateplování budov. Spolupráce odborníků Centra termografie, firmy PANAS a WEBER s naší školou vytváří předpoklad vysoké kvality vzdělávání.

Popis projektu

Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost

Naše škola  ve školním roce 2013/2014 zahájila činnost projektu Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost. Projekt je zaměřený do oblasti stavebního vzdělávání a  řeší navázání úzké spolupráce školy se základními školami v blízkém okolí. V projektu  se zabýváme představením aplikací CAD programů na úrovni odpovídající věku žáka ZŠ, propagací stavebního vzdělávání na ZŠ a podporou vztahu žáků ZŠ k technickým povoláním. Projekt přispívá ke zkvalitnění materiálních podmínek v oblasti technického vzdělávání, umožňuje žákům v průběhu vzdělávání pracovat s technologiemi na úrovni vyspělé praxe.

Do projektu se zapojili studenti 3. ročníku oboru Stavebnictví. Ve škole vznikl kroužek CAD programů, v němž studenti získali nadstandardní znalosti programování v grafickém programu ArchiCAD 16 a seznámili se s navrhováním nízkoenergetických staveb. Tyto získané znalosti pak uplatnili při výjezdech za žáky vybraných základních škol v rámci kroužku „Nejlevnější je energie, která se nevyrobí“. Vytvořili pracovní dvojici, v níž náš student v roli učitele a projektanta předal své znalosti žáku základní školy. Jejich role se postupně změnila a žák základní školy převzal roli projektanta. Společně navrhli půdorys studie a vizualizace nízkoenergetického rodinného domu. Na závěr této spolupráce se konalo společné  dvoudenní putování  po stavbách historických i novodobých.

Prezentace kroužku CAD v pdf.
Ukázka výstupu projektu.

Další kroužek, do něhož se studenti 3. ročníku zapojili, se zabýval termografickou diagnostikou budov a aplikací programu PROTECH. Studenti se napřed seznámili s programy PROTECH, skladbou a výpočtem energetického štítku obálky budovy, výpočtem  průměrného součinitele prostupu tepla. V části temografie se žáci seznámili se základy termodiagnostiky, prací s termokamerou a vyhodnocováním zhotovených termogramů. Při výjezdu na vybrané základní školy vytvořili pracovní skupiny a spolupracovali s žáky základních škol.

Kroužek Práce na CNC dřevoobráběcím centru je určen hlavně studentům učebních oborů truhlář, tesař a nástavbového studia  oboru Dřevařská a nábytkářská výroba. Náplní kroužku je nadstandardní výuka programování a obsluhy CNC zařízení, jejímž výstupem je zhotovení výrobku podle vlastního návrhu a zpracování kompletního obráběcího programu. Získané znalosti a dovednosti účastníci kroužku předali žákům vybraných ZŠ při naprogramování a výrobě jednoduchých výrobků, které si žáci ZŠ odnesli domů. Na závěr této spolupráce se konala společná dvoudenní exkurze, při níž všichni navštívili firmu TON v Bystřici pod Hostýnem, valašské Poustevny a předváděcí centrum dřevoobráběcích strojů firmy Felder. 

Prezentace kroužku CNC v pdf.

Nahoru

Zeptejte se nás

Jméno a příjmení *
E-mail *
Zpráva *

Kontakty

Střední škola stavební Třebíč

Kubišova 1214/9
674 01 Třebíč

Informační linky:

Telefon: 568 606 410, 568 606 411
Fax: 568 606 422
E-mail: info@spsstrebic.cz
WWW: https://www.stavtr.cz

Kudy k nám