Pro uchazeče

Střední škola stavební Třebíč = úspěšná cesta na trh práce

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Problém, se kterým se potýká řada firem, samozřejmě i stavebních. Pravidelně se na nás obracejí s žádostí o kontakty na naše absolventy. A že jich máme opravdu hodně!

Střední škola stavební Třebíč nabízí celou řadu tradičních učňovských oborů (viz přehled). V moderních dílnách, které se nacházejí v areálu školy na Hrotovické, se žáci pod odborným vedením mistrů připravují na svoje budoucí povolání. Kontakt s reálným pracovním prostředím zajišťují tzv. produktivní práce učňů na zakázkách pro naše partnerské firmy a širokou veřejnost a dlouhodobé odborné praxe u firem.

Obrovskou výhodou školy je maximální prostupnost jednotlivých typů vzdělání. Absolventi učňovských oborů si mohou ve zkráceném režimu doplnit další učební obor. Mohou však pokračovat i v nástavbovém studiu. Právě pestrou nabídkou oborů nástavbového studia (viz přehled) jsme ojedinělí v širokém okolí.  

Žáci mají díky dlouholeté tradici projektu ERASMUS+ možnost vycestovat do zahraničí a získat potřebné pracovní zkušenosti. Od letošního školního roku pak mají jedinečnou příležitost díky projektu ERASMUS PRO absolvovat šestnáctitýdenní praxi v partnerských organizacích v Německu.

Mezi maturitními obory je velký zájem o Architekturu a design interiérů. Moderní učebna architektury a odborník z praxe zajišťují její vysokou odbornost a atraktivitu. Absolventi oboru Technická zařízení a energetická náročnost budov patří mezi nejvyhledávanější na trhu práce. A to zejména v Třebíči a jejím okolí. Obor Pozemní stavitelství patří mezi tradiční úspěšné obory.

O kvalitě vzdělávání vypovídá vysoká úspěšnost maturantů, a to i nástavbového studia - v celostátním měřítku výjimečná, ve státní maturitní zkoušce.  Jak se ukazuje, matematika, cizí jazyk ani čeština nejsou pro naše studenty překážkou při ukončování studia.

Absolventi všech maturitních oborů mají celou řadu možností. Pokračovat ve studiu na vysoké škole. Pokračovat na naší škole a ve zkráceném režimu si doplnit vzdělání o některý učební obor. Odejít do praxe a uplatnit se v některé z firem.  

A co tedy především nabízíme? Příjemné prostředí, profesionalitu učitelů i mistrů odborného výcviku, již během studia účast v reálném pracovním světě, vysokou vzájemnou prostupnost všech nabízených oborů a variabilitu vzdělávání. Za zmínku stojí i celá řada mimoškolních aktivit – dvě školní kapely, divadelní soubor, výtvarný kroužek, sportovní aktivity a mnohé další.  

 

 

 

Nahoru

Zeptejte se nás

Jméno a příjmení *
E-mail *
Zpráva *

Kontakty

Střední škola stavební Třebíč

Kubišova 1214/9
674 01 Třebíč

Informační linky:

Telefon: 568 606 410, 568 606 411
Fax: 568 606 422
E-mail: info@spsstrebic.cz
WWW: https://www.stavtr.cz

Kudy k nám