Provozní elektrotechnika

Kód oboru: 26-41-L/52

Nástavbový studijní obor Provozní elektrotechnika je určen absolventům učebního oboru Elektrikář. Předpokladem pro přijetí ke studiu je vlastnictví výučního listu.

Do nástavbového studia se však mohou hlásit i absolventi jiných oborů (viz seznam).

Obor Provozní elektrotechnika připravuje žáky především pro výkon funkce mechanik elektronik, odborný prodejce, technik zabezpečovacích zařízení aj. Jejich uplatnění je však samozřejmě mnohem širší. Absolventi úspěšně studují i na vysokých školách.

V odborných předmětech je důraz kladen na prohloubení teoretických znalostí, které žák získal na odborném učilišti. Díky propojení praktických zkušeností, které si žák přináší z předešlého studia, a teoretických znalostí, které získá v nástavbovém studiu, se stává opravdovým mistrem svého oboru poptávaným na současném trhu práce.

Velká pozornost je věnována i výuce ekonomických předmětů. Díky finanční gramotnosti, která je ve škole vyučována, a znalostem ekonomického prostředí je žák připraven i pro soukromé podnikání ve svém oboru.

V matematice, českém jazyce a cizím jazyce je výuka směřována k přípravě na státní maturitní zkoušku. 

 Učební plán

Nahoru

Zeptejte se nás

Jméno a příjmení *
E-mail *
Zpráva *

Kontakty

Střední škola stavební Třebíč

Kubišova 1214/9
674 01 Třebíč

Informační linky:

Telefon: 568 606 410, 568 606 411
Fax: 568 606 422
E-mail: info@spsstrebic.cz
WWW: https://www.stavtr.cz

Kudy k nám