Spolupráce s partnery

Logo_OPVK_cz

Název projektu: Spolupráce s partnery – základ kvalitní odborné výuky
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Číslo výzvy: 02
Název výzvy: Kraj Vysočina - Výzva č. 2 pro GP – oblast podpory 1.1.
Typ projektu: grantový
Název projektu anglicky:
Cooperation with Partners as a Basis for High-Quality Professional Education

Datum zahájení projektu: 1.11.2009
Datum ukončení projektu: 30.6.2012
Dobra trvání projektu: 32 měsíců
Celkové způsobilé náklady projektu: 4 880 505,-Kč

Stručný obsah projektu:

Projekt je zaměřen na žáky základních škol, žáky a učitele středních odborných škol se stavebním zaměřením  v regionu Vysočina.

Cílem projektu je zvýšit informovanost žáků základních škol o obsahu stavebního vzdělávání, dosáhnout stálé inovace a implementace nových poznatků z praxe do ŠVP. Projekt dále přispívá ke zvýšení dostupnosti vzdělávacích informací a k rozvoji klíčových kompetencí žáků školy v oblasti ICT a cizích jazyků.

Cíle projektu naplníme vytvořením smluvního  vztahu se spolupracujícími partnery bez finanční spoluúčasti (viz příloha č. 1 Prohlášení o partnerství), který umožní lepší informovanost žáků základních škol o obsahu a perspektivách stavebního vzdělávání, umožní průběžnou inovaci ŠVP a realizaci dlouhodobých odborných stáží pedagogických pracovníků u smluvních partnerů.

Zřízením školního vzdělávacího serveru a zavedením inovativních metod ve výuce s využitím ICT zvýšíme dostupnost inovovaných vzdělávacích informací. Většinu aktivit projektu budou zajišťovat zaměstnanci školy. 

Partneři projektu:

 • ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.
 • BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o.
 • DOMY D.N.E.S. s.r.o.
 • S.O.K. stavební, s.r.o.

Cíle projektu :

Hlavní cíle projektu jsou:

 1. pomocí partnerů vytvořit síť spolupracujících odborných firem  
 2. zvýšit informovanost žáků základních škol o obsahu a perspektivách stavebního vzdělávání a usnadnit jejich rozhodování při volbě povolání
 3. v součinnosti s partnery průběžně inovovat ŠVP a aktualizovat poznatky pedagogických pracovníků
 4. vytvořit materiální podmínky pro aplikaci moderních vyučovacích metod 
 5. metody implementovat do ŠVP ve formě nově vytvořených výukových programů
 6. vytvořit za podpory partnerů databázi ucelených, aktualizovaných vzdělávacích informací a usnadnit jejich dostupnost 

Při realizaci cílů dojde k:

 • vytvoření sítě spolupracujících odborných firem ve formě SDRUŽENÍ FIREM PODPORUJÍCÍCH VZDĚLANOST A ZAMĚSTNANOST VE STAVEBNICTVÍ NA VYSOČINĚ (dále SDRUŽENÍ), náklady na činnost SDRUŽENÍ nebudou hrazeny z projektu
 • realizaci netradičních metod prezentace obsahu stavebního vzdělávání 
 • vytvoření podmínek pro alternativní výuku jazyků a výuku programu PSANÍ VŠEMI DESETI a implementaci těchto programů do ŠVP
 • tvorbě nového vzdělávacího programu STAVBY TŘEBÍČSKA – HISTORIE A SOUČASNOST
 • realizaci stáží pedagogických pracovníků u spolupracujících subjektů
 • tvorbě, uspořádání a zpřístupnění aktuálních vzdělávacích informací a umožnění autoevaluace žáků v průběhu počátečního vzdělávání

Výstupem projektu bude:

 • smluvně ošetřená síť spolupracujících odborných firem ve formě SDRUŽENÍ, která se bude podílet na průběžné inovaci ŠVP, stážích učitelů a na tvorbě vzdělávacích materiálů 
 • lépe informovaní žáci základních škol o obsahu a perspektivách stavebního vzdělávání
 • program PSANÍ VŠEMI DESETI a programy pro alternativní výuku jazyků implementované do ŠVP
 • nově vytvořený výukový program STAVBY TŘEBÍČSKA implementovaný do ŠVP
 • učitelé vybavení aktuálními poznatky z praxe, proškolení ve tvorbě ucelených vzdělávacích modulů
 • školní vzdělávací server, jako otevřený softwarový produkt na bázi redakčního systému MOODLE, umožňující přístup ke vzdělávacím informacím, autoevaluaci žáků a e-learningu
Nahoru

Zeptejte se nás

Jméno a příjmení *
E-mail *
Zpráva *

Kontakty

Střední škola stavební Třebíč

Kubišova 1214/9
674 01 Třebíč

Informační linky:

Telefon: 568 606 410, 568 606 411
Fax: 568 606 422
E-mail: info@spsstrebic.cz
WWW: https://www.stavtr.cz

Kudy k nám