Pozemní stavitelství

Komu je  je obor určen?

Obor Pozemní stavitelství je vhodný pro chlapce i dívky. Předpokládá se zájem o techniku, stavitelství a práci s výpočetní technikou.

Náplň studia:

  • Vzhledem k tomu, že obor patří do kmenového oboru Stavebnictví, je výuka v prvních dvou ročnících zaměřena na všeobecné předměty (matematika, fyzika, cizí jazyky, výpočetní technika).
  • V prvních dvou ročnících se také žáci seznamují s odbornými předměty (odborné kreslení, stavební materiály, pozemní stavitelství, základy stavební mechaniky). Žáci se naučí ovládat grafický program AutoCAD.
  • Ve třetím a čtvrtém ročníku přichází na řadu předměty profilující. Jedná se zejména o předměty konstrukční cvičení a stavební konstrukce. Žáci navrhují kompletní projekty rodinných domů a staveb občanského vybavení.
  • Naše škola je jednou z nejlépe vybavených škol v České republice v oblasti výpočetní techniky a grafických programů (ArchiCAD, ARTLANTIS).
  • V rámci ekonomických předmětů se žáci seznamují s legislativní přípravou při realizaci staveb, zároveň probíhá výuka tvorby rozpočtů.
  • Všechny teoretické znalosti jsou provázány s praxí. Ve všech ročnících jsou pořádány odborné exkurze na stavby a do výrobních závodů. Nedílnou součástí výuky je odborná praxe, kterou z velké části žáci absolvují u stavebních firem.
  • O vysoké úrovni výuky svědčí i výborná umístění našich žáků v odborných soutěžích.

Jaké je uplatnění absolventa?

Absolvent se uplatní v oblasti přípravy a realizace staveb (mistr, stavbyvedoucí, stavební technik, technik výroby stavebních hmot, stavební dozor, projektant).

Absolvent je připraven ke studiu na vysokých školách, především technického směru.

Prezentace oboru Stavebnictví se zaměřením Pozemní stavitelství

 

Nahoru

Zeptejte se nás

Jméno a příjmení *
E-mail *
Zpráva *

Kontakty

Střední škola stavební Třebíč

Kubišova 1214/9
674 01 Třebíč

Informační linky:

Telefon: 568 606 410, 568 606 411
Fax: 568 606 422
E-mail: info@spsstrebic.cz
WWW: https://www.stavtr.cz

Kudy k nám