Technik plynových zařízení a tepelných soustav

Kód oboru: 36-45-L/52 

Nástavbový studijní obor Technik plynových zařízení a tepelných soustav je určen absolventům učebních oborů Instalatér, Mechanik plynových zařízení a tepelných soustav a Mechanik opravář. Předpokladem pro přijetí ke studiu je vlastnictví výučního listu jednoho z uvedených oborů.

Obor připravuje žáky především pro výkon povolání technik plynových zařízení a tepelných soustav. Svým obsahem plně navazuje na obsah učiva výše uvedených oborů, z nichž se na naší škole vyučuje obor Instalatér. 

V odborných předmětech je důraz kladen na prohloubení teoretických znalostí, které žák získal na odborném učilišti. Díky propojení praktických zkušeností, které si žák přináší z předešlého studia, a teoretických znalostí, které získá v nástavbovém studiu, se stává opravdovým mistrem svého oboru poptávaným na současném trhu práce. Mimořádná pozornost je věnována vzdělávacím okruhům Plynová zařízení a Tepelná technika.

Díky nově vybaveným odborným učebnám a laboratořím dochází k neustálému propojování teoretické výuky s praktickým nácvikem dovedností.

Velká pozornost je věnována i výuce ekonomických předmětů. Díky finanční gramotnosti, která je ve škole vyučována, a znalostem ekonomického prostředí je žák připraven pro soukromé podnikání ve svém oboru.

 

V matematice, českém jazyce a cizím jazyce je výuka směřována k přípravě na státní maturitní zkoušku. 

Nahoru

Zeptejte se nás

Jméno a příjmení *
E-mail *
Zpráva *

Kontakty

Střední škola stavební Třebíč

Kubišova 1214/9
674 01 Třebíč

Informační linky:

Telefon: 568 606 410, 568 606 411
Fax: 568 606 422
E-mail: info@spsstrebic.cz
WWW: https://www.stavtr.cz

Kudy k nám