Elektrikář - silnoproud

Obor je zařazen do programu Kraje Vysočina na podporu učňovského vzdělávání (více Stipendium oboru Elektrikář).

Absolvent ovládá fyzikální základy elektrotechniky a elektroniky, umí základní zákony aplikovat v praxi a to nejen laboratorní, ale i provozní. Umí se orientovat v celé široké oblasti elektrotechniky. Obor je náročný na teoretické znalosti i praktickou zručnost.

Během studia se žáci postupně seznamují s celou škálou elektrotechnických činností jak po teoretické, tak hlavně po praktické stránce. Absolvent se umí orientovat v základní technické dokumentaci, zná základní technické materiály, jejich vlastnosti, možnosti jejich použití a umí s nimi pracovat. Zná vlastnosti základních elektrotechnických součástí, umí s nimi pracovat a umí je nahrazovat jejich ekvivalenty.

Postupně se naučí základní montážní práce na rozvodných zařízeních, zapojování základních přístrojů, jako jsou např. vypínače, zásuvky, stykače atd., spojování a ukončování kabelů, montáže rozvaděčů, silnoproudé instalace, a to zejména v budovách pro bydlení a budovách občanské výstavby, a montáže hromosvodů. Součástí výuky, zejména v praktické části, jsou demontáže a opravy elektrických strojů a přístrojů, jejich opětné sestavování, navíjení nových a převíjení poškozených vinutí elektrických strojů a přístrojů, zkoušení; prohlídky a opravy strojů a přístrojů a rozvodných zařízení. Žáci se postupně seznámí s používáním nejrůznějších měřicích přístrojů.

Po celou dobu studia jsou studenti vedeni k dodržováni ČSN, bezpečnostních předpisů a pravidelně proškolováni v poskytování první pomoci.

Podrobný učební plán oboru Elektrikář - silnoproud 

Nahoru

Zeptejte se nás

Jméno a příjmení *
E-mail *
Zpráva *

Kontakty

Střední škola stavební Třebíč

Kubišova 1214/9
674 01 Třebíč

Informační linky:

Telefon: 568 606 410, 568 606 411
Fax: 568 606 422
E-mail: info@spsstrebic.cz
WWW: https://www.stavtr.cz

Kudy k nám