Instalatér

Obor je zařazen do programu Kraje Vysočina na podporu učňovského vzdělávání (více Stipendium oboru Instalatér).

Absolvent se naučí montáž, udržování a opravování vodovodních, odpadních, plynových a topných rozvodů a zařízení. Zvládá montáže armatur, zařizovacích předmětů a spotřebičů v objektech bytové, občanské, popř. průmyslové výstavby. Osvojí si spojování různých materiálů svářením, lepením a jinými technikami, osazování a připojování různých zařízení, regulace, provádění zkoušek a uvádění do provozu. Součástí studia je absolvování kurzů svařování plamenem a lepení a svařování plastů.

Absolvent má všeobecné znalosti o vnějších rozvodech vody, kanalizace, topení a plynu. Má znalosti o zdrojích získávání energie, o rozvodných systémech, jejich uspořádání, včetně materiálů a zásad montáže. Zná principy a využití základních armatur a provozní podmínky sítí.

V průběhu studia se naučí absolvent číst průvodní dokumentaci, na jejímž základě dovede provést nabídku zákazníkovi. Má základní znalosti z oblasti elektrotechniky, regulace a měření se zaměřením na aplikace v systémech vnitřních instalačních rozvodů a zařízení. Orientuje se v materiálové a technologické nabídce výrobních a obchodních firem.
Absolvent je v průběhu studia veden k používání mechanizovaných nástrojů a speciálních zařízení v souladu s platnými předpisy, dodržování zásad bezpečnosti práce a respektování pravidel ochrany životního prostředí.

Učební plán oboru Instalatér

 

Nahoru

Zeptejte se nás

Jméno a příjmení *
E-mail *
Zpráva *

Kontakty

Střední škola stavební Třebíč

Kubišova 1214/9
674 01 Třebíč

Informační linky:

Telefon: 568 606 410, 568 606 411
Fax: 568 606 422
E-mail: info@spsstrebic.cz
WWW: https://www.stavtr.cz

Kudy k nám