Malíř a lakýrník

Obor je zařazen do programu Kraje Vysočina, ve kterém je podporováno učňovské vzdělávání (více Stipendium oboru Malíř a lakýrník).

Žáci se během studia naučí základní malířské a natěračské práce v interiérech, nátěry fasád a stavebních konstrukcí, zhotovování nápisů jednoduchými druhy písma, napodobování dřev, tapetování a aplikace novodobých nátěrových hmot nátěrem a stříkáním.

Po ukončení přípravy má absolvent základní znalosti o materiálech, pracovních pomůckách a technologických postupech používaných při malířských a natěračských pracích. Absolvent dovede připravit a používat potřebné nářadí, pracovní pomůcky, malířské a natěračské přístroje a mechanizační pomůcky.

Dovede samostatně volit a připravit vhodný materiál s ohledem na podklad a účel nátěru, prostředí, estetické hledisko a ochranu životního prostředí. Je schopen posoudit stav a připravenost pracoviště a zvolit vhodný technologický postup s ohledem na specifika pracoviště a bezpečnost práce. Dovede připravit povrchy pro nástěnné malby, provádět a upravovat malby různými technikami, míchat barvy, tapetovat a provádět malířské stavební práce.

Absolvent je schopen zpracovat podklady pro stanovení ceny práce včetně spotřeby materiálu a umí provedenou práci ohodnotit. Naučí se posoudit kvalitu provedené práce a provést případné opravy. Postupným zdokonalováním je schopen vypracovat se i pro náročnější malířské práce jako například malby plastické a slohové.

Podrobný učební plán oboru Malíř a lakýrník

 

Nahoru

Zeptejte se nás

Jméno a příjmení *
E-mail *
Zpráva *

Kontakty

Střední škola stavební Třebíč

Kubišova 1214/9
674 01 Třebíč

Informační linky:

Telefon: 568 606 410, 568 606 411
Fax: 568 606 422
E-mail: info@spsstrebic.cz
WWW: https://www.stavtr.cz

Kudy k nám