Malířské a natěračské práce

Malířské a natěračské práce je obor s nižší náročností v teoretických předmětech, důraz je kladen na praktické činnosti, z nichž většina se koná na reálných zakázkách. V učebním plánu zcela chybí výuka cizího jazyka

Po ukončení studia žák zvládá přípravu nových i starých povrchů pro malby a nátěry na omítkách. Ovládá základní nanášecí malířské a natěračské techniky, dovede určit vhodnou nátěrovou hmotu a připravit ji na potřebnou konzistenci k nanášeni. Zhotovuje běžné nenáročné dekorativní malby a tapetováni. Kvalitně provádí nátěry kovových konstrukcí, klempířských částí budov, oken, dveří, dřevěného obložení a nenáročné nátěry nábytku. Provádí opravy maleb a materiálů běžnými technikami na různých podkladech a v různém provedení podle návrhu. Zvládá míchání barev a tapetování. Zná pravidla měření a kalkulace malířských a natěračských prací.

Žáci jsou v průběhu studia připravováni na správné jednání se zákazníkem, vedeni k ohleduplnosti   k zařízení interiérů a je u nich rozvíjen správný vztah ke všem hodnotám. Jsou vzděláváni v otázkách dodržování vyhlášek bezpečnosti a hygieny práce, protipožární ochrany a zásad ochrany životního prostředí.

Podrobný učební plán oboru Malířské a natěračské práce

Nahoru

Zeptejte se nás

Jméno a příjmení *
E-mail *
Zpráva *

Kontakty

Střední škola stavební Třebíč

Kubišova 1214/9
674 01 Třebíč

Informační linky:

Telefon: 568 606 410, 568 606 411
Fax: 568 606 422
E-mail: info@spsstrebic.cz
WWW: https://www.stavtr.cz

Kudy k nám