Truhlář

V učebním oboru Truhlář se žáci seznamují s materiálem, nářadím, stroji a zařízeními, konstrukcí a technologiemi výroby stavebně truhlářských výrobků a nábytku. Osvojují si dovednosti a návyky potřebné ke zpracování dřevařských polotovarů a ostatních materiálů.

Podrobný učební plán oboru Truhlář

Absolvent má základní vědomosti o dřevě a dalších používaných materiálech, dovede je vhodně uskladňovat a ekologicky nakládá s veškerým odpadem. Zná výrobní zařízení, umí je ovládat, seřizovat a udržovat. Ovládá základní technologické postupy dle zaměření studia. Výrobky je schopen zhotovovat na základě výkresů a dílenských náčrtků. Při výrobě je veden k dodržování norem a bezpečnostních předpisů.

Absolvent umí zpracovávat materiály a polotovary ze dřeva a ostatních hmot v nábytkářské výrobě, umí zvolit konstrukční řešení odpovídající technologii nábytkových součástí a dílců. Zná technologie výroby a montáž nábytku. Dále umí zpracovávat materiály ze dřeva a ostatních hmot ve stavebně truhlářské výrobě. Umí vyrábět stavebně truhlářské výrobky, osazovat je a provádět jejich povrchovou úpravu a odborně je opravovat.

 

Nahoru

Zeptejte se nás

Jméno a příjmení *
E-mail *
Zpráva *

Kontakty

Střední škola stavební Třebíč

Kubišova 1214/9
674 01 Třebíč

Informační linky:

Telefon: 568 606 410, 568 606 411
Fax: 568 606 422
E-mail: info@spsstrebic.cz
WWW: https://www.stavtr.cz

Kudy k nám