Zedník

Obor je zařazen do programu Kraje Vysočina (více Stipendium oboru Zedník.)

Po absolvování studia má absolvent základní znalosti o používaných materiálech a technologiích. Umí samostatně vyzdívat zdivo z různých materiálů, osazovat stavební prefabrikáty, provádět vnitřní a vnější omítky, jednoduché izolatérské, betonářské, železářské, kladečské a obkladačské práce. Osazuje výrobky přidružené stavební výroby, ovládá dokončovací práce na stavbách. Naučí se základní práce potřebné při opravách a rekonstrukcích budov, suchých montážních stavebních konstrukcí a zateplování staveb.

Absolvent zvládá čtení výkresů, dovede se orientovat v projektové dokumentaci staveb a je schopen zhotovit jednoduché technické náčrty. Dovede převzít materiál určený k vykonání práce a připravovat, používat a udržovat potřebné nářadí. Umí rozměřit, správně založit a osadit stavební konstrukce. Je schopen zvolit správný technologický postup a organizaci práce. Pokud je to třeba, zvládá stavbu jednoduchého lešení, které nevyžaduje absolvování školení dle platných bezpečnostních předpisů. Je schopen dopravit materiál na pracoviště a správně jej připravit před jeho zpracováním. Je veden k hospodárnému využívání energií a svěřeného materiálu, k dodržování bezpečnosti práce a ochrany zdraví, hygieny práce, protipožární ochrany a k ochraně životního prostředí.

Podrobný učební plán oboru Zedník

 

 

Nahoru

Zeptejte se nás

Jméno a příjmení *
E-mail *
Zpráva *

Kontakty

Střední škola stavební Třebíč

Kubišova 1214/9
674 01 Třebíč

Informační linky:

Telefon: 568 606 410, 568 606 411
Fax: 568 606 422
E-mail: info@spsstrebic.cz
WWW: https://www.stavtr.cz

Kudy k nám