Udržitelný rozvoj: Termografie a budovy s téměř nulovou spotřebou energie

Od 1. června 2019 jsme začali v rámci programu Erasmus+ s realizací projektu Udržitelný rozvoj: Termografie a budovy s téměř nulovou spotřebou energie.

LogosBeneficairesErasmus+RIGHT_CS

Informace o projektu

Číslo projektu:  2019-1-CZ01-KA116-060570

Název projektu: Udržitelný rozvoj: Termografie a budovy s téměř nulovou spotřebou energie

Začátek:  1. 6. 2016

Konec:  31. 5. 2021

Celkový grant: 106 354 EUR

Zapojené organizace: Střední škola stavební Třebíč

Staatliches Berufliches Schulzentrum Pfarrkirchen, Německo

Tellus College, Plymouth, Velká Británie

Viesoji istaiga Vilniaus statybininku rengimo centras, Vilnius, Litva

Don Bosco School voor wetenschap en Techniek Sint-Denijs-Westrem, Sint-Denijs-Westrem, Belgie

Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Pärnu, Estonsko

Počet účastníků: 33

Shrnutí projektu:

Projekt Udržitelný rozvoj: Termografie a budovy s téměř nulovou spotřebou energie vychází z potřeb a vize Střední školy stavební Třebíč popsané v Evropské internacionalizační strategii 2017 - 2020, je tvořen v souladu se školními vzdělávacími programy a Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje Vysočina 2016.

Aktivity projektu a jejich realizace:

·         Aktivita A1 - mobilita 18 žáků v délce trvání 2 týdny – stáž v organizaci odborného vzdělávání a přípravy (v partnerských organizacích ve Spojeném království, Belgii, Litvě)

Obsah aktivity přímo navazuje na již realizované projekty Zabraňme tepelným ztrátám: Využití termografie, Využití termografie II, Okna. Mobilita bude zaměřena na obvodový plášť budovy, kdy studenti zvládnou problematiku návrhu i stavby obvodového pláště budovy, a na využití obnovitelných zdrojů - solárního fototermického zařízení. Studenti získají znalosti o využití slunce pro výrobu tepla. Zvládnou návrhy všech částí solárního systému. V souladu s principy ECVET byly pro tuto aktivitu vytvořeny jednotky výsledků učení Výstavba zdi a Termodiagnostika budov.

Studenti budou vybíráni z 3. ročníku oboru 36-47-M/01 Stavebnictví, 36-45-M/01 Technická zařízení a energetická náročnost budov, 36-67-H/01 Zedník, mobility budou realizovány na podzim 2019 v Anglii, jaře 2020 v Belgii, podzim 2020 v Litvě. V souladu s právním řádem ČR budou na mobility vyslány doprovodné osoby vykonávající dozor nad nezletilými svěřenými osobami, monitoring, mentoring.

Velká Británie - podzim 2019

·         Aktivita A2 – aktivita ErasmusPro - dlouhodobá mobilita 6 žáků v délce trvání 4 měsíců – stáž v podniku (malé a střední podniky v Německu)

Absolventi školy, kteří pokračují ve studiu dalšího učebního oboru (33-56-H/01 Truhlář, 36-64-H/01 Tesař,  36-67-H/01 Zedník, 36-52-H/01 Instalatér) budou realizovat odborné stáže ve stavebních podnicích dolnobavorského regionu organizované partnerskou školou (od 1. 9. 2019). Ke kompetencím a dovednostem získaných ve škole studiem daného oboru přibude účastníkům důležitá zkušenost z reálného pracovního prostředí a mezinárodní zkušenost. V souladu s ECVET budou výsledky učení přesně definovány, aby byl pokrok transparentně zaznamenán. Spolu se skupinou bude odeslána doprovodná osoba, aby zajistila hladký začátek mobility, následně také ukončení mobility. V červnu 2019 bude pro stážisty organizován přípravný kurz. Jeho vznik reflektuje na potřeby účastníků, jak vyplývá ze zpětné vazby prvních absolventů této aktivity.

Monitorovací návštěva - srpen 2019

Monitorovací návštěva - listopad 2019

Prezentace stážistů 

Oficiální zakončení stáže

Slavnostní předání Europassů

·         Aktivita A3 - předvýjezdová plánovací návštěva aktivity ErasmusPro

Za účelem zorganizovat dlouhodobé mobility ve vysoké kvalitě bude realizována předvýjezdová plánovací návštěva dvou zaměstnanců do partnerské organizace a koncových podniků v srpnu 2019. Vyjede kontaktní osoba a učitel odborných předmětů, který bude v souladu s principy ECVET vytvářet jednotky výsledků učení, evaluační dotazníky.

Německo - červen 2019

·         Aktivita A4 - mobilita pracovníků v oblasti odborného vzdělávání a přípravy – profesní rozvoj pracovníků

Celkem 9 účastníků projektu (učitelé odborných předmětů, učitelé odborné praxe, zástupci vedení školy) bude stínovat v organizacích zabývajících se odborným vzděláváním a v podnicích u partnerů v Belgii (jaro 2020), Litvě (podzim 2020), Estonsku (jaro 2021). Program týdenní mobility povede k získání teoretických a praktických poznatků, zkušeností a dovedností, aby mohly být dále předávány žákům a případně příklady dobré praxe začleněny do školních akčních či vzdělávacích plánů.

Počty účastníků aktivity A4 jsou plně v souladu s Evropskou internacionalizační strategií SŠ stavební. Celkový počet plánovaných mobilit žáků je nižší. Odpovídá současnému počtu žáků ve škole a personálním možnostem.

V souladu s plánem EIS rozšiřujeme počet spolupracujících partnerských organizací. Spolupráce s institucemi z Belgie a Estonska byla navázaná na jaře 2018 na kontaktním semináři v Belgii. Všechny instituce doufají, že počáteční aktivita stínování bude zároveň přípravou pro mobility žáků.

Nahoru

Zeptejte se nás

Jméno a příjmení *
E-mail *
Zpráva *

Kontakty

Střední škola stavební Třebíč

Kubišova 1214/9
674 01 Třebíč

Informační linky:

Telefon: 568 606 410, 568 606 411
Fax: 568 606 422
E-mail: info@spsstrebic.cz
WWW: https://www.stavtr.cz

Kudy k nám