Výstupy z Konferencí o stavebním vzdělávání

Dne 28. června 2011 se v přednáškovém sále naší školy konala 1. hodnotící konference Sdružení osob podporujících stavební vzdělání na Střední škole stavební v Třebíči. Zúčastnili se jí představitelé stavebních firem v regionu, zástupci kraje Vysočina, Svazu podnikatelů ve stavebnictví, učitelé základních škol i žáci a učitelé naší školy. 

Účastníci byli seznámeni s průběhem realizace klíčových aktivit projektu. Součástí programu bylo i finále 2. ročníku soutěže „Navrhni svůj dům“.


 

Výstupy z Konference o stavebním vzdělávání konané 20.1.2010 na Střední škole stavební v Třebíči

 

Materiál je určený: - všem účastníkům konference jako podklad pro posouzení možností zapojení se do aktivit projektu - všem fyzickým i právnickým osobám, které se staly členy Sdružení jako materiál pro další propagaci Sdružení 

Termín konání: 20.1.2010 

Místo konání: přednáškový sál Střední školy stavební Třebíč, Kubišova 1214 
 
Zahájení akce: 10.00 hod Ukončení akce: 16.00 hod Počet pozvaných hostů: 65 Přítomných hostů: 51 Přítomných zástupců školy z řad žáků a pedagogů: 11 Konference je součástí projektu Spolupráce s partnery – základ kvalitní odborné výuky, 

Hlavní cíle: - zvýšení kvality počátečního vzdělávání - podpora zájmu absolventů základních škol o technická povolání. 

Význam konference v projektu: 

- Konference byla setkáním partnerů na nejvyšší úrovní. Pozvání přijalo 23 představitelů stavebních firem v regionu 

- Jednání dodala vážnost vystoupení radní pro oblast školství kraje Vysočina RNDr. Kružíkové, vedoucího koncepčního oddělení odboru školství RNDr. Ubra a Ing. Dokulila, manažera Svazu podnikatelů ve stavebnictví 

- Konference doložila zájem firem o kvalitní řemeslníky 

- Konference doložila zájem firem spolupracovat při prezentaci stavebního vzdělávání na veřejnosti a při inovacích vzdělávacího programu školy 

- Účastníci byli seznámeni s aktivitami projektu a s možnostmi jejich zapojení do jednotlivých aktivit zejména s možností vstupu do Sdružení firem podporujících stavební vzdělávání na Střední škole Stavební v Třebíči 

- Účastníci převzali přihlášku do Sdružení a stanovy Sdružení 

- Účastníci převzali tiskopis pro návrhy osob do databáze externích poradců pro posuzování inovací vzdělávacího programu a pro návrhy obsahu stáží Výstupy konference: 

- K současným 5 fyzickým osobám – zakládajícím členům Sdružení, kteří zastupují partnery v projektu – firmy S.O.K., ARCHATT PAMÁTKY, DOMY D.N.E.S. a BUILDING CENTRUM přibyly dvě právnické osoby firma TTS Energo Třebíč s členským příspěvkem 50 000 Kč (200 hlasů při jednání valné hromady) a firma AGSTAV Třebíč s členským příspěvkem 10 000 Kč (50 hlasů při jednání valné hromady ) 

- Příjem přihlášek do Sdružení bude ukončen 8. 2. 2010 a bude zahájena příprava jednání valné hromady 

- Jednání potvrdilo ústy bývalých absolventů, kteří jsou na pozici zaměstnanců jednatelů firem, majitelů firem, ale i ústy zaměstnavatelů kvalitu školního vzdělávacího programu a kvalitu našich absolventů (ing. Horký TTS, pan Joura HK, Archatt, ing. Pekárek DOMY D.N.E.S, ing. Huml S.O.K.) 

- Vystoupení radní pro oblast školství RNDr. Kružíkové potvrdilo, že kraj Vysočina si uvědomuje nutnost podpory technických oborů. Z našich 6 učebních oborů je 5 zařazeno do nebývale konkrétního motivačního programu kraje Vysočina. 700 Kč měsíčně motivačního stipendia a 2000,. Kč prospěchového stipendia ročně může pro kvalitního učně znamenat podporu ve výši 27 000,- Kč za dobu studia a to už je dobrý základ pro vybavení živnostníka v profesi zednické, malířské, tesařské, instalatérské nebo elektrikářské. 

- Prezentace ukázek projektového vyučování v podání Ing. Martiny Věžníkové a Mgr.. Soni Havlíčkové vzbudily velký zájem médií i partnerů 

- Byl vytvořen prostor pro jednání pro další spolupráci. Tato jednání proběhnou do konce února a budou se týkat návrhu zajímavých technologií pro stáže učitelů naší školy přímo ve stavebních firmách a vytvoření harmonogramu stáží, bude vytvořena databáze externích poradců pro inovaci školního vzdělávacího programu v duchu potřeb odborných partnerů a stavební výroby. 

- Účastníci konference převzali harmonogram marketingových aktivit 

Aktivity školy a Sdružení, které může v nejbližší době zaregistrovat veřejnost: 

- Škola společně s partnery projektu vybere hlavního mediálního partnera projektu, který bude pravidelně informovat veřejnost o probíhajících aktivitách 

- Základní školy byly seznámeny s propozicemi soutěže Navrhni svůj dům, která má přiblížit žákům 8. ročníků a případným uchazečům o studium oboru Pozemní stavitelství, Technická zařízení budov a Technické lyceum obsah studia, metody a styl práce našich studentů - na tuto nabídku dosud reagovalo přihlášením 13 základních škol okresu. Soutěž je organizována Střední školou stavební a podporována partnery v projektu - přihlášky budou definitivně uzavřeny 5.2.2010 

- Na přihlášených školách vyhlásíme oficiálně zahájení soutěže do 8.2.2010 

- Třebíčským základním školám jsme nabídli možnost využít prostory našich velmi kvalitně vybavených dílen pro realizaci a výuku pracovních činností. Základní školy projevily o tuto aktivitu velký zájem. K realizaci spolupráce dojde v průběhu 2. pololetí tohoto školního roku. Zájemci o technická povolání z řad žáků základních škol si tak budou moci vyzkoušet pod vedením svého učitele a za asistence našich starších učňů zhotovit vybraný výrobek 

- Přihlášky budou definitivně uzavřeny 5.2.2010

Nahoru

Zeptejte se nás

Jméno a příjmení *
E-mail *
Zpráva *

Kontakty

Střední škola stavební Třebíč

Kubišova 1214/9
674 01 Třebíč

Informační linky:

Telefon: 568 606 410, 568 606 411
Fax: 568 606 422
E-mail: info@spsstrebic.cz
WWW: https://www.stavtr.cz

Kudy k nám