ERASMUS_plus_logo

Využívání metody CLIL - cesta k moderní škole evropského rozměru

Informace o projektu

Číslo projektu:  2015-1-CZ01-KA101-013478

Název projektu:  Využívání metody CLIL - cesta k moderní škole evropského rozměru

Začátek:  1. 6. 2015

Konec:  31. 5. 2017

Shrnutí projektu:

Projekt vznikl na základě potřeb naší organizace rozvíjet jazykové i metodické kompetence jednotlivých pedagogů, především v anglickém jazyce jako jazyce mezinárodní komunikace, a posílit tak pozici naší školy jako vhodného partnera v rámci projektů mezinárodní spolupráce v odborné oblasti. Prostřednictvím vhodně zvolených kurzů se chceme zaměřit na rozvoj schopností a dovedností vyučujících v oblasti komunikace v anglickém jazyce, osvojení si nebo rozšíření odborné slovní zásoby v daném předmětu a seznámení se s novými poznatky v oblasti metodiky, obzvláště metodiky zaměřené na výuku CLIL a metodiky zaměřené na práci s problémovými skupinami žáků.

Cílem projektu je zejména zavedení nebo rozšíření využití metody CLIL ve výuce klíčových předmětů na naší škole. Zároveň také chceme zvýšit motivaci studentů ke studiu cizích jazyků i k účasti na mezinárodních projektech, k posílení jejich sebedůvěry při komunikaci se zahraničními partnery. Zvláštní pozornost chceme věnovat i studentům se specifickými poruchami učení, abychom jim umožnili dostat se ve znalostech a dovednostech na úroveň ostatních studentů.

Vytyčené cíle odpovídají cílům programu Erasmus+, který si klade za úkol zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností, rozšířit mezinárodní rozměr vzdělávání a odborné přípravy a podporuje spolupráci mezi institucemi v partnerských zemích.

Celkem plánujeme účast 6 pedagogů na šesti dvanáctidenních kurzech anglického jazyka ve Velké Británii, Irsku a na Maltě v rozmezí srpen 2015 až srpen 2016.

Účastníci:

- 3 učitelé anglického jazyka

- 2 učitelé matematiky

- 1 učitel výpočetní techniky

Kurzy:

- kombinovaný kurz pro učitele anglického jazyka, Velká Británie, srpen 2015

- kurz pro učitele anglického jazyka zaměřený na žáky se speciálními potřebami, Velká Británie, březen 2016

- kombinovaný kurz pro učitele zaměřený na metodiku výuky CLIL, Malta / Irsko / 2 krát Velká Británie, červenec - srpen 2016

Předpokládanými výsledky a dopadem projektu je zkvalitnění výuky anglického jazyka v evropském měřítku. Tím je myšleno nejen využití získaných poznatků k rozšíření stávajících CLIL hodin a zavedení prvků metody CLIL do výuky dalších předmětů, pomoc problémovým žákům a osvěžení výuky angličtiny novými prvky z oblasti moderní metodiky výuky cizích jazyků, ale i chápání výuky anglického jazyka v jeho evropském kontextu jako prostředku pro rozvoj mezinárodní komunikace a spolupráce naší školy s ostatními školami ve státech EU, což považujeme za případný dlouhodobý přínos tohoto projektu.

S využitím materiálů PhDr. Ivony Havlíčkové zpracovala Mgr. Dana Michálková

 Velká Británie - srpen 2015

Velká Británie (Portsmouth) - březen 2016

Velká Británie - červen/červenec 2016

Velká Británie - červenec 2016

Malta - červenec 2016

Irsko - srpen 2016

Nahoru

Zeptejte se nás

Jméno a příjmení *
E-mail *
Zpráva *

Kontakty

Střední škola stavební Třebíč

Kubišova 1214/9
674 01 Třebíč

Informační linky:

Telefon: 568 606 410, 568 606 411
Fax: 568 606 422
E-mail: info@spsstrebic.cz
WWW: https://www.stavtr.cz

Kudy k nám