ERASMUS_plus_logo

ZABRAŇME TEPELNÝM ZTRÁTÁM: VYUŽITÍ TERMOGRAFIE II

Informace o projektu

Číslo projektu:  2015-1-CZ01-KA102-013198

Název projektu:  Zabraňme tepelným ztrátám: Využití termografie II

Začátek:  1. 6. 2015

Konec:  31. 5. 2017

Partneři a předpokládaný termín mobilit:

  • Staatliche Berufsschule Pfarrkirchen, Německo, duben 2016
  • Tellus Limited, Spojené Království, říjen 2016
  • Všį Vilniaus statybininkų rengimo centras, Vilnius, Litva, duben 2017

Účastníci: 18 studentů 3. ročníku oboru stavebnictví a zedník

Shrnutí projektu:

Projektem Zabraňme tepelným ztrátám: Využití termografie II navazujeme na realizovaný projekt zaměřený na snižování spotřeby primární energie na vytápění a větrání v budovách s využitím termografie. V novém projektu se chceme věnovat snižování potřeby tepla na vytápění pomocí zmenšení tepelných ztrát objektů. Toho lze docílit kvalitním návrhem zateplení obálky budovy a kvalitním provedením zateplovacího systému.

Mobilita studentů bude rozdělena do dvou částí. V první části se účastníci mobility budou věnovat návrhu zateplovacího systému, vlivu na mikroklima v budově, vypracování energetického štítku obálky budovy a kontrole obálky budovy pomocí termografie. Při energetických výpočtech a práci s termokamerou budou žáci používat ICT vybavení se softwarem, který provádí výpočet a posouzení podle platné národní legislativy.

Ve druhé části se účastníci mobility budou zabývat praktickým nácvikem použití zateplovacího systému při zateplování budovy. Žáci se naučí pracovat s nejmodernějšími zateplovacími systémy a praktickým nácvikem získají dovednosti, které jednoznačně přispívají ke snížení spotřeby energie při provozu budovy.

Mobilita se bude zabývat těmito aspekty:

- Stavebně technické řešení budovy

- Využití termografie při vyhledávání tepelných ztrát v konstrukci stávající budovy

- Praktické práce na zateplení budovy

Projekt je tvořen v souladu se školními vzdělávacími programy oborů zedník, stavebnictví a technická zařízení budov a klade si za cíl rozšířit kompetence jednotlivých účastníků daných oborů. Účastníci získají praktické dovednosti a zkušenosti s novými technologiemi zateplování budov používaných v zahraničí, zkušenosti s prací pomocí ICT technologií, zlepší si dovednosti v oboru termografie.

Jedná se o mobilitu 18 studentů u zahraničních partnerů v Německu, Velké Británii a Litvě, kteří nám garantují spolupráci v rámci odborného vzdělávání budoucích českých řemeslníků a techniků ve stavebních oborech. Cílem žadatele je udržet a zvýšit zájem o stavební technické obory.

Zpracovala: Mgr. Dana Michálková

Německo 2016

Velká Británie 2016

Litva 2017

Nahoru

Zeptejte se nás

Jméno a příjmení *
E-mail *
Zpráva *

Kontakty

Střední škola stavební Třebíč

Kubišova 1214/9
674 01 Třebíč

Informační linky:

Telefon: 568 606 410, 568 606 411
Fax: 568 606 422
E-mail: info@spsstrebic.cz
WWW: https://www.stavtr.cz

Kudy k nám