Závěrečné zkoušky

Termín opravných závěrečných zkoušek najdete ZDE

Slavnostní zahájení ústních závěrečných zkoušek se uskuteční v daný den vždy  7:45 hod.

Rozpis ústních závěrečných zkoušek dne 17. a 18. června 2019

Termín klasifikační porady 3. ročníků:           30. 5. 2019

Termín písemné závěrečné zkoušky:            3. 6. 2019 od 8.00

Termín praktické závěrečné zkoušky:            4. 6. až 7. 6. 2019

Termín ústní závěrečné zkoušky:                  17. 6. až 18. 6. 2019 dle rozpisu 

Jmenování komise ZZ 2019 - 1

Jmenování komise ZZ 2019 - 2

Pokyn ředitele školy k organizaci závěrečných zkoušek ve školním roce 2018/2019

Žáci učebních oborů konají závěrečnou zkoušku dle vyhl. č. 47/2005 Sb.. Závěrečná zkouška se skládá z písemné, praktické a ústní části. Praktická část probíhá buď v dílnách odborného výcviku, nebo na akcích u zákazníků a trvá dva dny. Ústní část, která se koná ve škole před zkušební komisí, završuje celou zkoušku. Zkušební komise je jmenována dle výše uvedené vyhlášky.

Cílem závěrečné zkoušky je ověřit teoretické znalosti a praktické dovednosti žáků. Kritéria a náročnost zkoušek vychází z požadavků vyučujících a mistrů tak, aby byly ověřeny cílové kompetence dle profilu absolventa příslušného oboru, a podléhají projednání v předmětových komisích a schválení ředitelem školy.

 

Nahoru

Zeptejte se nás

Jméno a příjmení *
E-mail *
Zpráva *

Kontakty

Střední škola stavební Třebíč

Kubišova 1214/9
674 01 Třebíč

Informační linky:

Telefon: 568 606 410, 568 606 411
Fax: 568 606 422
E-mail: info@spsstrebic.cz
WWW: https://www.stavtr.cz

Kudy k nám