Závěrečné zkoušky

Pokyn ředitele školy č.4 /2019

Termín náhradních a opravných závěrečných zkoušek

Podzim 2019

Ředitel školy stanovil podle § 5 odst.1 vyhl. č. 47/2005 Sb.  termín náhradních a opravných zkoušek:

Písemná část se koná v pondělí 2. září 2019 od 10:00 hodin v budově školy.

Praktická část se koná v úterý 3. září 2019 až čtvrtek 5. září 2019 od 6:00 hodin v budově dílen.

Ústní část se koná v úterý 10. září 2019 od 14:00 hodin v budově školy.

Uchazeč podle § 5 odst.2 vyhl.č. 47/2005 Sb. oznámí řediteli školy písemně, kdy chce zkoušku konat, nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.

 

V Třebíči dne 24. 6. 2019

 

Termín opravných závěrečných zkoušek najdete ZDE

Jmenování komise ZZ 2019 - 1

Jmenování komise ZZ 2019 - 2

Pokyn ředitele školy k organizaci závěrečných zkoušek ve školním roce 2018/2019

Žáci učebních oborů konají závěrečnou zkoušku dle vyhl. č. 47/2005 Sb.. Závěrečná zkouška se skládá z písemné, praktické a ústní části. Praktická část probíhá buď v dílnách odborného výcviku, nebo na akcích u zákazníků a trvá dva dny. Ústní část, která se koná ve škole před zkušební komisí, završuje celou zkoušku. Zkušební komise je jmenována dle výše uvedené vyhlášky.

Cílem závěrečné zkoušky je ověřit teoretické znalosti a praktické dovednosti žáků. Kritéria a náročnost zkoušek vychází z požadavků vyučujících a mistrů tak, aby byly ověřeny cílové kompetence dle profilu absolventa příslušného oboru, a podléhají projednání v předmětových komisích a schválení ředitelem školy.

 

Nahoru

Zeptejte se nás

Jméno a příjmení *
E-mail *
Zpráva *

Kontakty

Střední škola stavební Třebíč

Kubišova 1214/9
674 01 Třebíč

Informační linky:

Telefon: 568 606 410, 568 606 411
Fax: 568 606 422
E-mail: info@spsstrebic.cz
WWW: https://www.stavtr.cz

Kudy k nám