Závěrečné zkoušky

Termíny závěrečných zkoušek 2017/2018 - náhradní a opravné

Jmenování komise závěrečných zkoušek 2018

Pokyn ředitele školy k organizaci závěrečných zkoušek ve školním roce 2017/2018

Žáci učebních oborů konají závěrečnou zkoušku dle vyhl. č. 47/2005 Sb.. Závěrečná zkouška se skládá z písemné, praktické a ústní části. Praktická část probíhá buď v dílnách odborného výcviku, nebo na akcích u zákazníků a trvá dva dny. Ústní část, která se koná ve škole před zkušební komisí, završuje celou zkoušku. Zkušební komise je jmenována dle výše uvedené vyhlášky.

Cílem závěrečné zkoušky je ověřit teoretické znalosti a praktické dovednosti žáků. Kritéria a náročnost zkoušek vychází z požadavků vyučujících a mistrů tak, aby byly ověřeny cílové kompetence dle profilu absolventa příslušného oboru, a podléhají projednání v předmětových komisích a schválení ředitelem školy.

 

Nahoru

Zeptejte se nás

Jméno a příjmení *
E-mail *
Zpráva *

Kontakty

Střední škola stavební Třebíč

Kubišova 1214/9
674 01 Třebíč

Informační linky:

Telefon: 568 606 410, 568 606 411
Fax: 568 606 422
E-mail: info@spsstrebic.cz
WWW: https://www.stavtr.cz

Kudy k nám